Dimineață de formare la Colegiu

În cadrul întâlnirii din data de 11.12.2021 cu sora Benedicta, profesoară a Institutului de psihologie din cadrul Universității Gregoriana, le-a vorbit studenților Colegiului Pio Romeno despre vocație, asumarea identității preoțești, costurile și beneficiile acestui demers.Totodată, sora a subliniat necesitatea unei relații între credincios și preot care este mediată de Dumnezeu și dintre credincios și Dumnezeu care este mediată de...

Concert de Colinde

Marți 7 decembrie, studenții Colegiului Pio Romeno au continuat tradiția colindelor prin susținerea unui concert.Vestirea Nașterii Domnului prin frumoasele colinde românești a fost un prilej de bucurie, de meditație și de pregătire la apropierea îndrăgitului praznic al...

Te Deum la Ziua Națională a României

Miercuri 1 Decembrie 2021 în Biserica Colegiului s-a celebrat rânduiala Te Deum-ului la ceas de sărbătoare.S-a amintit importanța acestei zile pentru toți românii, indiferent unde s-ar afla, s-a mulțumit lui Dumnezeu pentru harurile primite de poporul român de-a lungul veacurilor și s-a invocat binecuvântarea cerească pentru țara noastră si neamul românesc.Nu se poate uita dăruirea cu care Biserica noastră Greco-Catolică a slujit idealul Unității Naționale a românilor, personalitățile marcante ale acesteia care au contribuit la făurirea ei de-a lungul anilor, sacrificiile făcute și bucuria împlinirii.La mulți ani...

Colegiul PIO Romeno a participat la Dies Orientalis

Marți 30 noiembrie, în ziua sărbătoririi sf. Apostol Andrei cel dintâi chemat și fratele sf. Petru, în Bazilica sfinților Apostoli din centrul Romei Eminența Sa cardinalul Leonardo Sandri a celebrat sfânta Liturghie în cadrul zilelor de pregătire pentru 8 Decembrie, solemnitatea Neprihănitei Zămisliri.A devenit o tradiție așteptată an de an aceea a participării comunităților Catolice Orientale din Roma la momentul celebrării. În acest sens comunitatea Colegiului Pio Romeno a fost prezentă.Cântecele Orientale care se aud la această sfântă Liturghie, prezența preoților din diferite Biserici Orientale, a persoanelor consacrateq au făcut ca ziua în care prezidează Prefectul Dicasterului responsabil pentru aceste realități ecleziale să aibă un nume propriu Dies Orientalis, și să fie așteptat cu nerăbdare de organizatori și de credincioșii care...
Biserica își continuă drumul

Biserica își continuă drumul

Vineri 5 noiembrie 2021, P. Mihály Szentmártoni SI a ținut o conferințăintitulată: Biserica își continuă drumul. Pornind de la parcursul asupraSinodalității început în întreaga Biserică, prelegerea a fost structurată în 3 părți1.Ce spune Teologia Pastorală despre Biserică și imaginea ei în lume, luându-seîn considerare noile metode de propovăduire a Evangheliei, accentul care sepune pe viața liturgică și noile perspective ale pastorației.2.Ce sugerează diferitele mișcări spirituale existente în Biserică?3.Care este imaginea mea despre Biserică? Plecând de la ideea că Biserica poatefi privită din punct de vedere diferite, s-au cristalizat 6 imagini negative și 6imagini pozitive asupra Bisericii, fiind invitat fiecare să depășească imaginilenegative și să își găsească rolul și locul pe care îl poate ocupa în Biserică.Imaginile negative pe care le-am putea avea ar putea fi: o Biserică în ruină, oBiserică înapoiată, o Biserică rebelă, o Biserică condamnată la moarte, oBiserică urâtă, o Biserică conformistă și lașă, o Biserică muribundă.Biserica are însă și alte imagini, cele pozitive: Trup Mistic al lui Cristos,Biserica misionară, Biserica care se roagă, Biserica martirilor, Bisericapersecutată, Biserica curajoasă.Invitația a fost aceea ca folosindu-ne de imaginile pozitive să putem îndrăgiBiserica din ce în ce mai mult și să ne găsim locul în sânul ei; este important săne găsim rolul și locul în Biserică pentru că acest demers ne face mai conștiențide apartenența la Ea în ceea ce privește Responsabilitatea (Sunt important înochii mei: Biserica sunt și eu și sunt responsabil pentru Biserica locală șiuniversală); Competența (sunt important în ochii Bisericii: am o misiune unicăși trebuie să fac bine ceea ce mi s-a încredințat); Valoarea (sunt important înochii lui Isus: sunt un mărturisitor ales de El, care mă...