Conferință spirituală

Miercuri 21 aprilie p. Mihály Szentmártoni a ținut o conferință spirituală studenților Colegiului.
Tema a fost Darurile Sfântului Spirit – sprijin constant al vieții noastre spirituale. Luând în considerare cele 7 daruri ale Sfântului Spirit: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, știința, evlavia, frica de Dumnezeu, a făcut o prezentare plecând pentru fiecare de la Vechiul Testament la Noul Testament și concluzionând cu virtuțile specifice fiecărui dar.