Începutul anului academic

Începutul anului academic – Sfânta LiturghieJoi 6 octombrie, în prima săptămână a anului academic 2022-2023, în biserica Colegiului s-a celebrat sfânta Liturghie în rit latin. A prezidat Rev. P. Nicolas Van der Maelen, ca delegat din partea Dicasterului pentru Bisericile Orientale, care oferă cu generozitate bursele de studii pentru studenții noștri.În timpul celebrării a fost amintită figura sfântului Bruno, sărbătorit în data de 6 octombrie în calendarul latin. În timpul predicii a fost prezentată experiența acestui sfânt și deciziile bune pe care le-a luat, ca model de inspirație pentru studenții colegiului la începutul parcursului...

Reculegere la început de an academic.

Reculegere la început de anPregătirea pentru începutul unui nou an academic are mai multe dimensiuni: administrativă, academică, spirituală. Părintele Iacopino Rinaldo a pregătit câteva meditații în zilele de 27-28 septembrie care să îi introducă pe studenții colegiului în atmosfera de început de an ținând cont de valorile spirituale cu adevărat importante pentru preoți sau seminariști.Punctul de plecare a fost întrebarea: ce este viața spirituală? pentru ca mai apoi meditațiile să se concentreze pe tema rugăciunii.Tu însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti! (Mt 6,6). Citatul menționat a servit de bază pentru explicațiile primei întâlniri în care s-a evocat nevoia de curățire și transformare la lumina sfântului Spirit a simțurilor (imagini, memorie, imaginație), a legăturilor cu celelalte persoane (emoții, obstacole, sentimente de ostilitate) și a inimii pentru a ajunge la starea de liniște interioară.Treptat s-au abordat teme legate de progresul spiritual: isihia, considerată de sf. Nil maica tuturor virtuților pentru că ajută la dobândirea bogățiilor spirituale și dăruiește înțelepciune îmbelșugată; extazul în sensul ieșirii fiecăruia din sine însuși pentru a merge spre Dumnezeu și spre aproapele (de la iubirea de sine la iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui), nevoia de intimitate cu Dumnezeu în rugăciune pentru a-l putea vedea și cunoaște; singurătatea nu ca însingurare ci ca pregătire pentru o întâlnire autentică cu Domnul; smerenia, adică a fi ceea ce ești în fața lui Dumnezeu și a semenilor, a scoate la iveală adevărul despre sine însuși.Meditația a doua a pornit de la iubirea de sine ca origine a tuturor...

Reculegere de Paști

Sâmbătă 2 aprilie, p. Rinaldo Iacopino, profesor de liturgică la Universitatea Pontificală Urbaniana și la Institutul Pontifical Oriental a fost prezent la Colegiul Pio Romeno pentru un moment de reculegere în vederea apropiatei sărbători a Învierii Domnului.Meditațiile au pornit de la chemarea pe care Isus o adresează ucenicilor și prin ei tuturor creștinilor, de a nu se mulțumi cu o iubire naturală doar a celor apropiați, cum fac și păgânii și necredincioșii, ci de a dobândi pas cu pas o dragoste asemănătoare cu aceea a Tatălui, care îi iubește pe toți oamenii.Mai precis, tema atinsă a fost iubirea dușmanilor sau a celor care nu ne sunt simpatici.Parcursul reflecțiilor s-a făcut urmând modelul unei scări de urcat, la fiecare treaptă creștinul fiind invitat să se apropie de modelul iubirii milostive a Tatălui.Meditațiile, bogate în exemple și cuvinte ale sfinților părinți, au fost o ocazie de a conștientiza mai bine locul pe care fiecare se găsește pe această scară și să îndemne la creșterea dorinței de a urca, în pofida dificultăților care pot apărea în urmarea lui...

Zile de formare spirituală și umană

În zilele de 25 și 26 martie, studenții Colegiului au urmat un parcurs de formare cu ajutorul p. Szentmártoni și a sr. Benedicta.În 25 martie p. Szentmártoni a vorbit studenților despre teologia mâinii puternice a Domnului care a scos pe poporul său din Egipt. Importanța mâinii și a gesturilor este pusă în evidență în activitatea misionară a Mântuitorului, la săvârșirea minunilor. Tema noastră este să descoperim în zilele noastre felul prin care Isus acționează și să putem deveni mâini a Domnului de-a lungul istoriei e care o traversăm.Este știut că omul se exprimă și cu ajutorul mâinilor, de aceea există o întreagă psihologie a acestora și un simbolism al lor.Isus are nevoie de noi și de mâinile noastre ca să lucreze în lume și invitația este de a privi mâinile tandre a Maicii Domnului, pentru a conștientiza importanța mâinii preotului. Apoi, în data de 26 martie, sora Benedicta a ținut studenților un moment formativ pornind de la persoana preotului și dificultățile pe care le poate întâmpina de-a lungul misiunii sale pastorale, precum și modalitățile prin care preotul trebuie să se adapteze necesităților...

Liturghie arhierească în Parohia „Sf. Apostol Ioan” din Perugia

Duminică, 6 Martie 2022, Preasfinția Sa Crișan Cristian, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, însoțit de comunitatea Colegiului Pontifical Pio Romeno, a celebrat o Dumnezeiască Liturghie Arhierească împreună cu Eminența Sa Cardinalul Gualtiero Basetti, președintele Conferinței Episcopale Italiene și Arhiepiscop de Perugia, în parohia personală „Sfântul Apostol Ioan” din același oraș, înființată la data de . 12 noiembrie 2021. Comunitatea credincioșilor greco-catolici din această zonă este păstorită de părintele Gheorghe Lucian Cordiș. Este cea de-a treia parohie personală din Italia, alături de cele din Bologna și Livorno.La frumosul eveniment a participat un sobor de preoți greco-catolici și romano-catolici, celebrarea fiind animată de studenții Colegiului. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Cristian a vorbit despre perioada care urmează, cea a Postului Mare ca un drum spre Înviere. Adresându-se celor prezenți a pus în evidență, plecând de la textul evangheliei duminicii, valoarea milostivirii și a postului amintind că multe lucruri care ocupă inima omului … nu sunt esențiale, că bunurile materiale atrag sufletul omului asemenea unui magnet, privând persoanele de un raport autentic cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu.Preasfinția Sa a amintit existența comunităților românești din întreaga Europă, pe cele din Italia și a îndemnat la rugăciune pentru frații încercați din Ucraina.La finalul Sfintei Liturghii, episcopul Cristian a dat citire scrisorii Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco Catolice române, prin care s-a arătat înalta prețuire față de Cardinalului Gualtiero Bassetti și pentru grija pastorală pe care a arătat-o față de creștinii greco catolici români. Prin aceeași scrisoare a fost salutat întregul popor drept credincios.S-au adus mulțumiri pentru eforturile susținute făcute de Președintele Conferinței Episcopale din...

Conferință spirituală

Miercuri 26 ianuarie p. Mihály Szentmártoni SJ a ținut în biserica Colegiului o meditație cu tema RugăciuneaReflectând asupra rugăciunii personale, prezentarea a fost structurată în trei părți: Rugăciunea lui Isus. Textul biblic de pornire a fost luat din evanghelia după Matei 11, 25-30 și a fost pus în evidență modul lui Isus de a dialoga cu Tatăl plecând de la o profundă încredere în El, gândul la cei din jur și apoi propria Sa persoană. Acest stil de rugăciune este opus logicii umane: eu, tu, El.Rugăciunea curată include câteva atitudini: smerenie, curaj, răbdare.Rugăciunea ca încredere în prezența lui Isus. Plecând de la episodul liniștirii mării, p. Szentmártoni a pus în evidență rolul credinței în prezența Domnului în toate situațiile vieții.Rugăciunea ca strigăt spre Dumnezeu în dificultățile existenței. Prezentarea a luat în considerare încrederea și stăruința orbului Bartimeu vindecat de...

Apariție de carte

Colecția „Caietele Pio Romeno” a ajuns la nr. 14 prin publicarea cărții Începe cu Isus, a părintelui iezuit Mihály Szentmártoni.Volumul cuprinde predici la duminicile de peste an și la sărbătorile din calendarul liturgic...

Octava de rugăciune pentru Unitatea creștinilor

Perioada 18 – 25 ianuarie este dedicată rugaciunii pentru Unitatea creștinilor, pusă în acest an sub semnul celor 3 Magi care au văzut Steaua la Răsărit, s-au pus pe cale, au venit să se închine Pruncului, i-au adus daruri și au pornit pe altă cale spre țara lor.Comunitatea Colegiului Pontifical Pio Romeno a marcat în 4 momente această săptămână: În seara zilei de 21 ianuarie prin celebrarea Dumnezeieștii Liturghii în biserica sf. Maria in via LataLa Liturghia de duminică, 23 ianurie, din parohia romano-catolică „San Bruno” au participat doi studenți și un diacon de la Colegiul Pio Romeno, și două călugărițe din „Monastero della Dormizione di Maria”. Diaconul, Gabriel Pintea, a slujit la Sfânta Liturghie împreună cu preotul paroh, Don Valerio. Iar la finalul Liturghiei s-a cântat două icoase din Acatistul Sfintei Fecioare de către cele două surori și o priceasnă, „Pentru tine Doamne”, de către studenții de la Colegiul Pio Romeno, Cristian Hoduț și Romulus Borbely.Luni 24 ianuarie, când este și sărbătoarea Unirii Principatelor, în biserica Colegiului a avut loc o celebrare împreună cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, ai comunităților românești catolice de rit latin și bizantin precum și cu participarea reprezentanților Ambasadelor României pe lângă Sf. Scaun și în Italia. Au fost prezenți PS Atanasie, episcop ortodox vicar al episcopiei Italiei, Rev. P. Isidor Iacovici, Rev. P. Marian Bojor, Excelența Sa Dl. George Bologan – ambasadorul României în Italia, Excelența Sa Dna. Adina Lovin, însărcinat cu afaceri al Ambasadei României pe lângă Sf. Scaun și alți oaspeți.Marți 25 ianuarie celebrarea Dumnezeieștii Liturghii în parohia sf. Annibale e...

Conferință cu tema: rolul și importanța preotului în societate

Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, comunitatea Colegiului Pontifical PIO Romeno din Roma s-a bucurat de prezența surorii Benedicta CMD. Studenții au avut parte de o conferință formativă axată pe tema formării preotului și a locului său în societate. Tema a fost abordată atât din punct de vedere sociologic cât mai ales psihologic, discutându-se despre etapele formării umane: autocunoaștere, acceptarea problemelor și depășirea lor. La final a avut loc un moment de împărtășire în care studenții au avut ocazia de a-și exprima propriile opinii și viziuni asupra locului cât mai ales a importanței figurii preotului în societatea...

Vizita surorilor Congregației Maicii Domnului la Colegiul Pontifical PIO Romeno din Roma

În perioada 17-21 ianuarie 2021, surorile Congregației Maicii Domnului, împreună cu Preasfințitul Claudiu Lucian Pop, episcop de Cluj-Gherla și părintele Marius Cerghizan, vicar general al eparhiei de Cluj-Gherla au făcut o vizită la Roma cu ocazia centenarului congregației. Joi, 13 decembrie Preasfințitul Claudiu împreună cu părintele Marius Cerghizan și surorile au celebrat Sfânta Liturghie la Colegiul Pontifical PIO Romeno din Roma. De asemenea au fost prezenți părintele rector Gabriel Buboi împreună cu seminariștii colegiului și cu diferiți preoți care s-au format în Colegiul PIO Romeno sau au slujit comunităților greco-catolice din cetatea eternă.În predica sa, Preasfințitul Claudiu a subliniat importanța credinței pentru fiecare om și în mod special pentru slujitorii bisericii: preoți, seminariști și persoane consacrate aducând ca exemplu modelul fericiților episcopi greco-catolici români morți în lagărele de exterminare din perioada...

Studentul Pintea Vasile Gabriel a fost hirotonit diacon

La începutul anului 2022, în 2 ianuarie, în Cadrul Sfintei Liturghii de Duminică, celebrată la biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare, Preasfințitul Vasile Bizău a hirotonit diacon pe tânărul student teolog Vasile Gabriel Pintea, originar din Medieșul Aurit. În prezent este student la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, unde face un master în Teologie Spirituală.Au concelebrat: părintele Gabriel Buboi (Rector al colegiului Pontifical „Pio Romeno” din Roma), părintele Coroian Nicolae (paroh în Medieșu Aurit) și preoții slujitori ai parohiei „Sfânta Maria”. În cadrul cuvântului de învățătură, printre altele, Preasfinția Sa, a subliniat faptul că prin fiecare hirotonire Biserica se reînnoiește, fapt care este un motiv de bucurie atât pentru eparhie cât și pentru întreaga Biserică care, câștigă un nou slujitor, prin candidatul care a ales să își ofere viața lui...

Celebrare la Casa Generală a Surorilor Baziliene

Sâmbătă 11.12.2021, la invitația surorii Marcela, superioara surorilor din ordinul bazilian din Roma, părintele rector Gabriel Buboi împreună cu o parte din studenții Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, au vizitat comunitatea lor. Vizita a început cu celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, urmată de un moment de colindat în apropierea praznicului Nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Cele două comunități au împărtășit din experiențele legate de momentele din viața comunitară precum și diferitele tradiții de Crăciun din țările de proveniență.La sfârșit cele două comunități au schimbat urări și salutări cu ocazia...

Dimineață de formare la Colegiu

În cadrul întâlnirii din data de 11.12.2021 cu sora Benedicta, profesoară a Institutului de psihologie din cadrul Universității Gregoriana, le-a vorbit studenților Colegiului Pio Romeno despre vocație, asumarea identității preoțești, costurile și beneficiile acestui demers.Totodată, sora a subliniat necesitatea unei relații între credincios și preot care este mediată de Dumnezeu și dintre credincios și Dumnezeu care este mediată de...

Concert de Colinde

Marți 7 decembrie, studenții Colegiului Pio Romeno au continuat tradiția colindelor prin susținerea unui concert.Vestirea Nașterii Domnului prin frumoasele colinde românești a fost un prilej de bucurie, de meditație și de pregătire la apropierea îndrăgitului praznic al...

Te Deum la Ziua Națională a României

Miercuri 1 Decembrie 2021 în Biserica Colegiului s-a celebrat rânduiala Te Deum-ului la ceas de sărbătoare.S-a amintit importanța acestei zile pentru toți românii, indiferent unde s-ar afla, s-a mulțumit lui Dumnezeu pentru harurile primite de poporul român de-a lungul veacurilor și s-a invocat binecuvântarea cerească pentru țara noastră si neamul românesc.Nu se poate uita dăruirea cu care Biserica noastră Greco-Catolică a slujit idealul Unității Naționale a românilor, personalitățile marcante ale acesteia care au contribuit la făurirea ei de-a lungul anilor, sacrificiile făcute și bucuria împlinirii.La mulți ani...