Sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno

Sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno

În ziua de 11 aprilie 2016, comunitatea Colegiului Pio Romeno a celebrat hramul acestei prestigioase instituții din Urbe.

Acest moment de sărbătoare, celebrat într-o atmosferă de rugăciune, a fost onorat de prezența unor distinși oaspeți, care au răspuns cu bucurie invitației Rectorului Colegiului Pr. Dr. Gabriel Buboi. Au fost prezenți Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, Arhiepiscopul Cyril Vasil’, Secretarul Congregației, însoțiți de alți oficiali ai acesteia. De asemenea au mai fost prezenți colaboratori ai Colegiului și rectorii altor colegii orientale din Roma.

După întâmpinarea oaspeților, a avut loc un moment de rugăciune în Biserica Colegiului, oficiat de către Părintele Rector împreună cu studenții Colegiului. A urmat apoi prânzul festiv în cadrul căruia au luat cuvântul atât Părintele Rector Gabriel Buboi cât și Cardinalul Leonardo Sandri.

Eminența Sa a felicitat Colegiul pentru rolul important pe care îl are în viața Bisericii, a transmis un mesaj de încurajare și de salut studențiilor acestuia și nu în ultimul rând a ținut să își arate înalta prețuire față de Preafericitul Părinte Arhiepiscop Major Lucian Cardinal Mureșan, păstorul și capul Bisericii Greco-Catolice din România.

 

Liviu Ursu