O nouă apariție editorială Pio Romeno: Antologhionul – un esențial instrument liturgic

O nouă apariție editorială Pio Romeno: Antologhionul – un esențial instrument liturgic

Antologhionul este un compendiu ce se concretizează în 4 volume, permițând urmarea tuturor rânduielilor liturgice de peste an, în funcție de perioada liturgică și calendaristică. Altfel spus, având aceste volume, fiecare preot va avea la îndemână un instrument esențial pentru celebrarea utreniei, a Vecerniei, a Orelor Canonice, a Acatistului, a Paraclisului, precum și a altor rânduieli liturgice.

La alcătuirea volumelor s-a ținut seama de nevoile pe care le întâmpină cel care îl folosește, în așa fel încât alături de imnele oficiilor să se găsească și partea de Orologhion. Prin urmare, structura volumelor va avea în cuprins partea specifică timpului liturgic – Penticostar, Octoih, Triod – parte pentru sfinții zilelor lunii – Minei – parte de Orologhion și cele 8 glasuri pe note.

Primul volum va cuprinde perioada liturgică de la începutul anului bisericesc, 1 septembrie, până la începutul Triodului.

Volumul secund va avea la interior rânduielile liturgice care se întind de-a lungul timpului Triodului, perioadă intensă din punct de vedere spiritual și liturgic în care este inclus timpul minunat al Postului Mare, motiv pentru care, din punct de vedere exterior va fi cel mai voluminos.

În al treilea volum vom putea găsi rânduielile începând din noaptea Învierii Domnului de-a lungul întregului Penticostar. A fost conceput ca să acopere acest timp în funcție de data Paștelui, în așa fel încât s-a luat în considerare prima dată posibilă a Învierii Domnului și ultima zi posibilă a acestui minunat și luminat Praznic, Sărbătoare a Sărbătorilor.

Cel de-al patrulea volum completează ultima perioada a anului liturgic, de la încheierea perioadei Penticostarului până la sfârșitul Anului Bisericesc.

Primul apărut, din punct de vedere cronologic, este volumul al III-lea, volum ce cuprinde rânduiala Penticostarului, a zilelor ce urmează Praznicului Paștelui.

Lucrarea de față apare după o lungă perioadă de practică de rugăciune în comunitatea Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, fiind încununarea unui șir de ani în care misterul sărbătorilor și al sfinților este celebrat zi de zi ca manifestare a comuniunii sfinților. Fiind o muncă îndelungată doresc să mulțumesc tuturor celor ce au contribuit și vor contribui la apariția acestor volume prin susținere, inițiativă, muncă de redactare, corectare sau tipărire și celor care profită spiritual de acestea prin înălțarea inimii și a gândului în rugăciune spre Tatăl ceresc, izvorul a tot binele.

 P. Gabriel Buboi