„Darurile Spiritului Sfânt” – Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno

„Darurile Spiritului Sfânt” – Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Ieri, 14 noiembrie 2016, la Colegiul Pontifical Pio Romeno părintele Mihaly Szentmartoni a ținut prima conferință dintr-o serie propusă în acest an universitar.

Subiectul: „Darurile Spiritului Sfânt”. Pentru fiecare dintre cele șapte daruri a fost prezentat un personaj emblematic din Vechiul Testament și câte două virtuți care ajută sufletul să accepte acțiunea vindecătoare și mântuitoare a lui Dumnezeu. Însă persoana care a acceptat și a trăit pe deplin toate aceste daruri este Sfânta Fecioară Maria, a afirmat conferențiarul.  Ea este model nu doar al evlaviei, al fricii (sănătoase) de Dumnezeu, al tăriei în încercări, nu doar „Maica bunului sfat”, ci și „Sedes Sapientiae”, tron al înțelepciunii și mijlocitoare a cunoașterii misterului Sfintei Treimi. Despre Maica Domnului nu se poate vorbi niciodată îndeajuns, iar mediul academic roman nu se poate lipsi de ajutorul celei care este reflecția perfectă din ordinea creată a Înțelepciunii dumnezeiești.

Cuvântarea s-a încheiat sub semnul unei meditații asupra „înțelepciunii deșertului”, ca paradox tipic  creștinismului. Perioada postului este o traversare a unui deșert, este un act necesar unei condiții umane marcate de ambiguitate.

În sărăcia deșertului se află o mare bogăție. Lucrurile se simplifică și se purifică, trecând prin proba de foc a încercării vecine cu moartea. Departe de vraja orașului, de repere stabilite, de agende, întâlniri, dorințe tot mai mari după tot mai multe lucruri finite, deșertul se prezintă ca un spațiu în care prezentul, elementele necesare supraviețuirii (în primul rând apa), apropierea umană fraternă și starea de totală dependență față de Tatăl infinit îndurător se prezintă conștiinței ca singurele elemente importante. În deșertul geografic, spiritual-liturgic sau existențial învățăm să prețuim frumusețea lucrurilor simple, prietenia, iubirea, milostivirea, misterul lui Dumnezeu. Devenind slabi și goi, învățăm să ne punem încrederea doar în El, iar pe ceilalți oameni îi redescoperim ca frați și camarazi pe același drum al slăbiciunii care într-o zi se va îmbrăca în slavă.

Părintele Mihaly Szentmartoni este profesor emerit de psihologie și spiritualitate la Institutul de Spiritualitate al Universității Pontificale Gregoriene. Cărțile sale s-au tradus în 11 limbi, inclusiv în românește. De asemenea, dânsul este îndrumător spiritual la Colegiul Croat din Roma.

 Alin Vara