Conferinţă despre arta vorbirii şi predicare

În seara zilei de 10 aprilie la Prof. Sergio Tapia-Velasco profesor asociat al catedrei de retorică şi Antropologie din cadrul Facultăţii de Comunicaţii Sociale Instituţionale a Universităţii Pontificale a Sfintei Cruci, a oferit o conferinţă despre arta vorbirii şi predicare.

Plecând de la situaţii concrete a sintetizat elementele necesare unei bune comunicări a cuvântului lui Dumnezeu.

Primul punct important e viaţa celui care predică (mod de a trăi, viaţă de rugăciune). Acestuia îi urmează structurarea cuvântării (idee principală şi dezvoltarea argumentării plecând de la ea). Ultimul punct important e partea emoţională în care, prin expunerea unei pilde, se trezeşte emoţia ascultătorilor. Pentru propovădire, adevărul trebuie să fie demonstrat, să placă, să transforme viaţa şi să inflameze.

În mod concret se pleacă cu pregătirea predicii acordând timp lecturii pasajului de anunţat, rugăciune şi trezirea curiozităţii prin analiza unor problematici de actualitate.Ca materiale de aprofundare au fost propuse următoarele lucrări: ARISTOTEL – Retorica, Sf. AUGUSTIN – De dotrina Christiana, RATZINGER, JOSEPH – Dogma e predicazione.