Audienţa Generală a Sfântului Părinte – 23 octombrie 2013

În cadrul audienţei generale din această dimineaţă, la care au participat peste o sută de mii de credincioşi, Sfântul Părinte Papa Francisc, continuând şirul de cateheze despre Biserică, a meditat despre: “Maria – imagine şi model al Bisericii”, folosindu-se de o expresie a Conciliului Vatican II: “Aşa cum învăţa deja Sfântul Ambrozie, Maica Domnului este o figură a Bisericii în ordinea credinţei, iubirii şi unirii perfecte cu Cristos” (Lumen Gentium, 63).

Papa a pornit de la primul aspect: “Maria ca şi model de credinţă”. Maria răspunde “da” proiectului lui Dumnezeu şi din acel moment credinţa ei primeşte o nouă lumină: se concentrează asupra lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, care de la ea a luat trup şi în care se împlinesc făgăduinţele istoriei mântuirii. Credinţa Mariei reprezintă împlinirea credinţei Israelului, în ea este concentrat întregul itinerar de credinţă al acelui popor, care aştepta răscumpărarea. În acest sens reprezintă modelul de credinţă al Bisericii, care îl are ca şi centru pe Cristos, întruparea iubirii infinite a lui Dumnezeu.

“Maria – model de iubire”, este al doilea aspect abordat de Sfântul Părinte. Fecioara Maria, a subliniat Papa, vrea să ne aducă tuturor, marele dar care este Isus; care poartă cu El iubirea, pacea şi bucuria Sa. Aşa este şi Biserica, ca şi Maria. Biserica nu este un magazin, nu este o agenţie umanitară, nu este o organizaţie non-guvernamentală, Biserica este trimisă să ducă la toţi pe Cristos şi Evanghelia Sa.

În cele din urmă, Papa a dezvoltat un ultim aspect: “Maria- model de unire cu Cristos”. Fiecare acţiune a Mariei a fost făcută întotdeauna în unire perfectă cu Cristos. Această unire îşi atinge apogeul pe Calvar: aici Maria se uneşte cu Fiul în martiriul inimii şi în jertfa vieţii către Tatăl pentru mântuirea omenirii.