Audienţa Generală a Sfântului Părinte -19 februarie 2014

Taina Spovedaniei este “o taină de vindecare”. Iertarea păcatelor poate fi dată doar de către Dumnezeu. De această taină trebuie să ne apropiem fără a ne ruşina. Acestea sunt câteva dintre gândurile exprimate de către Sfântul Părinte Papa Francisc, în cadrul audienţei generale de astăzi, din Piaţa Sfântul Petru, în faţa a peste 20 de mii de persoane.

Prin intermediul tainelor de iniţiere creştină: Botez, Mir şi Euharistie, omul primeşte viaţa cea nouă în Cristos. Dar, după cum ştim cu toţii, purtăm această viaţă în “vase de lut” (2 Cor 4, 7), suntem încă supuşi ispitelor, suferinţei, morţii şi, din cauza păcatului am putea pierde viaţa cea nouă.  Din acest motiv, Cristos a dorit ca Biserica să continue opera Sa de mântuire chiar şi prin propriile mădulare, în special prin Taina Spovedaniei şi cea a Ungerii bolnavilor, care pot unite sub numele de “Tainele vindecării”. Când merg să mă spovedesc, merg pentru a mă vindeca, pentru a-mi vindeca sufletul şi inima de ceva ce am făcut şi nu este bine.

Taina Spovedaniei provine din Misterul Pascal. După Înviere, Isus se arată ucenicilor, adunaţi în cenacol, şi suflând asupra lor le zice: “Luaţi Spirit Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 20, 22-23).

La sfârşitul audienţei generale, Papa a făcut un puternic apel pentru încetarea violenţelor în Ucraina, care de câteva săptămâni se află în centru a numeroase acte de violenţă.

Sursa: news.va