Audienţa Generală a Sfântului Părinte -16 octombrie 2013

În cadrul audienţei generale de miercuri, continuând şirul catehezelor dedicate atributelor Bisericii prezente în Crez, Sfântul Părinte Francisc s-a oprit asupra caracterului apostolic al acesteia, explicând că: “a mărturisi că Biserica este apostolică înseamnă a sublinia legătura constitutivă pe care aceasta o are cu Apostolii, cu acel mic grup, alcătuit din 12 bărbaţi, pe care Isus i-a chemat într-o zi la Sine, i-a chemat pe nume, pentru a rămâne cu El şi pentru a-i trimite să predice.” (cf. Mc 3, 13-19).

De asemenea, Papa a subliniat trei semnificaţii ale adjectivului “apostolică”, aplicat Bisericii:

  1. Biserica este apostolică pentru că este fondată pe predicarea,  rugăciunea  şi  autoritatea Apostolilor, dată lor de către Cristos însuşi. Când Isus a constituit grupul Apostolilor, a format o comunitate în esenţă misionară, cu două sarcini principale: să se roage la Dumnezeu şi să proclame Evanghelia.
  2. Biserica este apostolică pentru că păstrează şi transmite, cu ajutorul Spiritului Sfânt care locuieşte în ea, învăţătura şi bogăţia cuvintelor sănătoase auzite de la Apostoli. (CBC nr. 857). Biserica păstrează de-a lungul secolelor această comoară preţioasă, reprezentată de Sfânta Scriptură, de doctrină, de Sfintele Taine şi de ministerul păstorilor, astfel încât să putem fi fideli lui Cristos şi să participăm la însăşi viaţa Sa.
  3. Biserica este apostolică pentru că este trimisă să ducă Evanghelia întregii lumi. Ea continuă misiunea pe care Cristos a încredinţat-o Apostolilor: “Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mt 28, 19-20).

Biserica îşi are rădăcinile în învăţătura Apostolilor, martori autentici ai lui Cristos, dar întotdeauna priveşte spre viitor, având conştiinţa fermă de a fi trimisă, trimisă de Cristos, pentru a fi misionară. O Biserică care se închide în ea însăşi şi în trecut, este o Biserică care îşi trădează propria identitate.

Îndemnul Sfântului Părinte este acela de a redescoperi întreaga frumuseţe şi responsabilitate de a fi Biserică Apostolică, prin rugăciune şi prin vestirea Evangheliei cu propria viaţă, dar şi prin cuvinte.