Audienţa Generală a Sfântului Părinte -15 ianuarie 2014

La audienţa generală de astăzi, din Piaţa Sfântul Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc şi-a continuat cateheza despre Botez, începută miercurea trecută. Papa a subliniat un “rod foarte important” al Botezului: “ne face membrii ai Trupului lui Cristos şi ai Poporului lui Dumnezeu”. Sfântul Toma de Aquino afirmă că cei care primesc Botezul sunt încorporaţi în Cristos ca şi mădular al său, fiind asociat comunităţii credincioşilor, adică la Poporul lui Dumnezeu (cf. Summa Theologiae, III, q. 69, art. 5; q. 70, art. 1). La şcoala Conciliului Vatican II, noi spunem astăzi că Botezul ne face să intrăm în Poporul lui Dumnezeu, ne face să devenim membrii ai unui Popor în mişcare, un Popor pelerin în istorie.

Într-adevăr, a continuat Sfântul Părinte, după cum viaţa se transmite din generaţie în generaţie, tot aşa, din generaţie în generaţie, prin intermediul renaşterii din izvorul baptismal, se transmite harul, şi cu acest har, Poporul creştin călătoreşte în decursul timpului, asemenea unui râu care irigă pământul şi răspândeşte în lume binecuvântarea lui Dumnezeu.

În virtutea Botezului, noi devenim discipoli misionari, chemaţi să ducem Evanghelia în lume (cf. Ex. Ap. Evangelii Gaudium, 120). Fiecare botezat, oricare ar fi funcţia sa în Biserică şi gradul de instruire al credinţei sale, este un subiect activ de evanghelizare. Noua evanghelizare trebuie să implice un nou protagonism din partea tuturor, din partea întregului Popor al lui Dumnezeu; un nou protagonism al celor botezaţi, a fiecăruia dintre cei botezaţi.

Sursa: news.va