Audienţa generală a Sfântului Părinte -14 mai 2014

În cadrul audienţei generale din această dimineaţă, Sfântul Părinte Papa Francisc, a continuat catehezele despre darurile Spiritului Sfânt, vorbind despre darul tăriei. În audienţele din ultimele săptămâni a vorbit despre înţelepciune, intelect şi sfat.

“Există o parabolă spusă de Isus care ne ajută să înţelegem importanţa acestui dar. Un semănător iese să semene, însă nu toată sămânţa împrăştiată va aduce rod. Cea care ajunge pe drum, va fi mâncată de păsări, cea care cade pe teren pietros sau în mijlocul mărăcinilor este uscată de soare sau este sufocată de spini. Doar sămânţa care cade pe pământ bun poate să crească şi să aducă roade (cf. Mc 4, 3-9; Mt 13, 3-9; Lc 8, 4-8). Aşa cum Isus însuşi explică discipolilor Săi, acest semănător îl reprezintă pe Tatăl, care împrăştie din belşug sămânţa Cuvântului Său. Sămânţa, cu toate acestea, se confruntă cu ariditatea inimilor noastre şi, chiar dacă este primită, riscă să rămână sterilă. Prin darul tăriei, Spiritul Sfânt eliberează terenul sufletului nostru, îl curăţă de incertitudini şi de toate temerile care îl pot opri. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu este pus în practică într-un mod autentic şi cu bucurie. Acest dar al tăriei este un adevărat ajutor, ne dă forţă şi ne eliberează de multe impedimente.”

În momentele dificile, a spus Papa, darul tăriei se manifestă într-un mod extraordinar, exemplar. Nu trebuie să ne gândim că darul tăriei ne este necesar doar în anumite situaţii speciale. Acesta trebuie să constituie ajutorul credinţei noastre în situaţiile obişnuite ale vieţii cotidiene, după cum spune şi Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni: “Toate le pot întru Cristos, Cel care mă întăreşte.”