Audienţa Generală a Sfântului Părinte -13 noiembrie 2013

În cadrul audienţei generale din această dimineaţă din Piaţa Sfântul Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc a comentat articolul din Crez în care afirmăm: “Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor”. Aceasta este, a spus Papa, singura referire explicită la un Sacrament în Crez. Botezul este “poarta” credinţei şi a vieţii creştine. Isus cel Înviat a dat Apostolilor această poruncă: “Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui” (Mc 16, 15-16). Misiunea Bisericii este de a evangheliza şi de a ierta păcatele prin Taina Botezului.

Expresia Crezului poate fi împărţită în trei puncte: “mărturisesc”, “un singur botez”, “spre iertarea păcatelor”.

Semnificaţia verbului “a mărturisi”, a spus Papa, indică importanţa majoră a obiectului, care este Botezul. De fapt, rostind aceste cuvinte, afirmăm adevărata noastră identitate de fii ai lui Dumnezeu. Botezul este într-un fel cartea de identitate a creştinului, certificatul său de naştere. De Botez este legată credinţa noastră în iertarea păcatelor. Taina Mărturisirii este, de fapt, ca un “al doilea botez”, care face întotdeauna trimitere la primul pentru a-l consolida şi a-l întări.

“Un singur Botez” – această expresie, a spus Papa, face trimitere la Sfântul Apostol Pavel: “Este un (singur) Domn, o (singură) credinţă, un (singur) botez” (Ef 4, 5). Botezul reprezintă scufundarea spirituală în moartea lui Cristos, de unde înviem împreună cu El ca şi creaturi noi (cf. Rom 6,4).

Al treilea element la care Sfântul Părinte a făcut referire: “pentru iertarea păcatelor”. Prin Taina Sfântului Botez, a spus El, toate păcatele sunt iertate, păcatul originar şi toate păcatele personale, precum şi orice formă de pedeapsă pentru păcat. Prin Botez se deschide poarta spre o noutate efectivă a vieţii, care nu este oprimată de greutatea unui trecut negativ, ci cuprinde deja din frumuseţea şi bunătatea Împărăţiei Cerurilor.

 

Sursa: news.va