Audienţa Generală a Sfântului Părinte -11 decembrie 2013

Astăzi, în cadrul audienţei generale, Sfântul Părinte Papa Francisc a ţinut ultima cateheză asupra Crezului, tratând despre “credinţa în viaţa veşnică”, oprindu-se în mod particular asupra judecăţii viitoare, după cum este descrisă în Evanghelia după Matei 25, 31-33. 46.

Mărturia primelor comunităţi creştine era foarte impresionantă. Celebrările şi rugăciunile lor erau însoţite de expresia Maranathà “Vino, Doamne”, sau de o certitudine alimentată de credinţă: “Da, Domnul vine, Domnul este aproape”. Aceasta este exclamaţia în care culminează întreaga Revelaţie creştină, la sfârşitul minunatei contemplări care ne este oferită în Apocalipsa lui Ioan (22,20).

În momentul judecăţii, a continuat Sfântul Părinte, nu suntem lăsaţi singuri. Isus însuşi, în Evanghelia după Matei, anunţă că, la sfârşitul timpurilor, cei care L-au urmat vor şedea împreună cu El pe tronul de judecată, judecând împreună cu El (cf Mt 19, 28). Sfântul Apostol Pavel, în prima Epistolă către Corinteni afirmă: “Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Cu cât mai mult cele lumeşti? (1 Cor 6, 2-3). Sfinţii trăiesc deja înaintea lui Dumnezeu, în splendoarea măririi Lui, rugându-se pentru noi care încă trăim pe pământ.

În Evanghelia după Ioan se afirmă în mod explicit că: “Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel care crede în El nu este judecat, iar cel care nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut” (In 3, 17-18). Aceasta înseamnă că judecata este deja în curs, începe acum, în decursul existenţei noastre.

Dar dacă noi ne închidem la iubirea lui Cristos, a spus Papa, noi suntem cei care ne condamnăm. Mântuirea înseamnă a se deschide faţă de Isus, astfel El ne mântuieşte. Dacă suntem păcătoşi, îi cerem iertare şi mergem la El cu dorinţa de a fi buni, Domnul ne iartă.

La sfârşitul audienţei generale, Papa a amintit că ieri Caritas a lansat o campanie mondială de sensibilizare împotriva foametei cu tema: “O singură familie umană, hrană pentru toţi”. Scandalul pentru milioanele de persoane care suferă de foame, a spus Sfântul Părinte, nu trebuie să ne paralizeze, ci să ne împingă să facem ceva, pentru a elimina această injustiţie.

www.news.va