Audienţa Generală a Sfântului Părinte -09 octombrie 2013

Sfântul Părinte, în cadrul audienţei generale de astăzi, şi-a continuat cateheza asupra Bisericii, oprindu-se pentru a reflecta asupra “catolicităţii”. Mai întâi de toate, Papa a întrebat: Ce înseamnă “catolic”? Derivă din grecescul kath’olon, care înseamnă “în conformitate cu tot”, totalitate. În ce sens această totalitate se aplică Bisericii? În ce sens noi spunem că Biserica este catolică?

În primul rând, a spus Sfântul Părinte, Biserica este catolică pentru că este spaţiul, casa în care este anunţată întreaga credinţă, în care mântuirea pe care Cristos ne-a adus-o este oferită tuturor. Biserica este locul unde întâlnim îndurarea lui Dumnezeu, care ne transformă, deoarece în ea este prezent Isus Cristos. Fiecare dintre noi găseşte în Biserică ceea ce este necesar pentru a crede, pentru a trăi ca şi creştini şi pentru a deveni sfinţi.

Biserica este catolică, pentru că este universală, este răspândită în fiecare parte a lumii şi vesteşte Evanghelia la fiecare bărbat şi la fiecare femeie. Biserica nu este un grup de elită, nu îi priveşte doar pe unii.Ea nu este doar în umbra turlei noastre, ci îmbraţişează o diversitate de popoare, popoare care mărturisesc aceeaşi credinţă, se hrănesc din aceeaşi Euharistie şi sunt slujite de acceaşi Păstori.

Să ne simţim în comuniune cu toate Bisericile, cu toate comunităţile catolice mari şi mici din lume!