Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (6.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 1.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul 1:

În Iordan botezându-te tu Doamne, închinarea Trei­mii s-a arătat. Că glasul Pă­rintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe tine numindu-te, şi Spiritul în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat Hristoase Dumnezeule şi lumea ai lu­minat, mărire ţie.

Psalm din catismele zilei

Psalmul  26

Al lui David.

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; Cei ce mă supără şi duşmanii mei, aceia au slăbit şi au căzut. Dacă s-ar aduna împotriva mea armată, nu se va înfricoşa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El sper. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui; pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste duşmanii mei. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău; Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina duşmanilor mei.Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă supără, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii. Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 3-lea:

Arătându-Te în Iordan, Mântuitorule, şi  fiind botezat de Înaintemergător, Hristoase, Fiu iubit ai fost mărturisit de Tatăl. Pentru aceasta şi împreună fără început cu Tatăl Te-ai arătat; iar Spiritul Sfânt peste Tine S-a coborât; întru Care şi noi luminându-ne, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui în Treime.

Polieleul

PSALMUL 135

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Lăudaţi-L pe Dumnezeul dumnezeilor. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Lăudaţi-L pe Domnul domnilor. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Singurul care face minuni mari. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a făcut cerul cu pricepere. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a întărit pământul pe ape. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a făcut luminătorii cei mari. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Soarele spre stăpânirea zilei. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.   .

Cel care a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi l-a scos pe Israel din mijlocul lor. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a despărţit Marea Roşie în două. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a trecut pe poporul Său prin pustie. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a bătut împăraţi mari. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care a omorât împăraţi puternici. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Pe Sihon, împăratul amoreilor. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi pe Og, împăratul Basanului. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi le-a dat pământul lor moştenire. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Moştenire lui Israel, robul Său. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Căci în smerenia noastră Domnul şi-a adus aminte de noi. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cel care dă hrană la tot trupul. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărimurile

Stih: 1. Dumnezeule, îndură-Te de noi şi ne binecuvântează, luminează faţa Ta peste noi şi ne miluieşte (Ps.66,1).

Stihiră:

Te mărim, Dătătorule de viaţă Hristoase, Cel care pentru noi acum cu trupul Te-ai botezat, de la Ioan, în apele Iordanului.

Stihuri:

2. A tunat din cer Domnul, Cel Preaînalt a dat glasul Său (Ps.17,15).

3. Te-au văzut apele, Dumnezeule, Te-au văzutu apele şi s-au temut (Ps.76,15) .

4. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul măririi a tunat; S-a arătat­ Domnul peste multe ape (Ps.28,3).

5. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi (Ps.113,3).

6. Cât s-au mărit lucrările Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai tăcut (Ps. l03,25).

Mărire … , glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna, glasul al 4-lea:

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Veniţi credincioşii să vedem unde S-a botezat Hristos. Să mergem la râul Iordanului, către glasul celui care strigă şi să vedem pe Creatorul lui Adam, sub mâna robului plecat, pentru îndurarea Sa cea mare. Şi către El să strigăm: a venit la Iordan Cel care S-a arătat să sfinţească apele.

Citire din Evanghelia după Sfântul Marcu:

(I, 9-11)

Şi în zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Spiritul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Mărire … , Şi acum … , glasul al 2-lea:

Toate astăzi să se bucure; Hristos arătându-Se în Iordan.

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre.

Şi stihira, glasul al 6-lea:

Dumnezeu Cuvântul S-a arătat în trup neamului omenesc. A stat să se  boteze în Iordan; şi Înaintemergătorul a zis către El: cum voi întinde mâna mea şi mă voi atinge de creştetul Celui care stăpâneşte toate? Că deşi eşti Copil din Maria, dar Tecunosc ca Dumnezeu mai înainte de veci. Pe pământ umbli, Cel care eşti lăudat de serafimi; iar eu, rob fiind, nu am învăţat să botez pe Stăpânul. Cel care eşti necuprins, Doamne, mărire Ţie.

            Cântarea a IX-a : Irmos. Măreşte, sunete al meu, pe cel ce în Iordan şi de la Ioan a luat botezul.

Nu reuşeşte nici o limbă să te laude după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume să-ţi cânte, Născătoare de Dumnezeu. Însă, fiind bună, primeşte credinţa; căci ştii zelul nostru cel dumnezeiesc; căci tu creştinilor eşti ocrotitoare; pe tine te mărim.

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită decât oştirile cereşti.

Vino david cu Spiritul la cei luminaţi. Cântă acum: apropiaţi-vă de Dumnezeu cu credinţă  zicând: luminaţi-vă căci săracul acesta Adam, în căderea, a strigat şi l-a auzit Domnul, venind la apele iordanului, şi pe cel stricat l-a înnoit.

Luminătoarea

S-a arătat Mântuitorul, Harul şi Adevărul, în apele Iordanului; şi pe cei ce erau întru întuneric şi în umbră dormeau i-a luminat. Pentru că a venit şi S-a arătat Lumina cea neapropiată.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire … , glasul al VI-lea:

Cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat, Mântuitorule, Cel care Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Şi creştetul ţi l-ai plecat Înaintemergătorului, Cel care ai măsurat cerul cu palma, ca să întorci lumea de la înşelăciune, şi să mântuieşti sufletele noastre.

Şi acum … glasul al II-Iea:

Astăzi Hristos a venit la Iordan să Se boteze. Astăzi Ioan s-a atins de creştetul Stăpânului. Puterile cereşti s-au înspăimântat, văzând taină preaminunată. Marea a văzut şi a fugit; Iordanul văzând s-a întors înapoi; iar noi cei care ne-am luminat, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui care S-a arătat şi pe pământ a fost văzut şi lumea a luminat.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!