Începutul anului academic

Începutul anului academic – Sfânta LiturghieJoi 6 octombrie, în prima săptămână a anului academic 2022-2023, în biserica Colegiului s-a celebrat sfânta Liturghie în rit latin. A prezidat Rev. P. Nicolas Van der Maelen, ca delegat din partea Dicasterului pentru Bisericile Orientale, care oferă cu generozitate bursele de studii pentru studenții noștri.În timpul celebrării a fost amintită figura sfântului Bruno, sărbătorit în data de 6 octombrie în calendarul latin. În timpul predicii a fost prezentată experiența acestui sfânt și deciziile bune pe care le-a luat, ca model de inspirație pentru studenții colegiului la începutul parcursului...

Reculegere la început de an academic.

Reculegere la început de anPregătirea pentru începutul unui nou an academic are mai multe dimensiuni: administrativă, academică, spirituală. Părintele Iacopino Rinaldo a pregătit câteva meditații în zilele de 27-28 septembrie care să îi introducă pe studenții colegiului în atmosfera de început de an ținând cont de valorile spirituale cu adevărat importante pentru preoți sau seminariști.Punctul de plecare a fost întrebarea: ce este viața spirituală? pentru ca mai apoi meditațiile să se concentreze pe tema rugăciunii.Tu însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti! (Mt 6,6). Citatul menționat a servit de bază pentru explicațiile primei întâlniri în care s-a evocat nevoia de curățire și transformare la lumina sfântului Spirit a simțurilor (imagini, memorie, imaginație), a legăturilor cu celelalte persoane (emoții, obstacole, sentimente de ostilitate) și a inimii pentru a ajunge la starea de liniște interioară.Treptat s-au abordat teme legate de progresul spiritual: isihia, considerată de sf. Nil maica tuturor virtuților pentru că ajută la dobândirea bogățiilor spirituale și dăruiește înțelepciune îmbelșugată; extazul în sensul ieșirii fiecăruia din sine însuși pentru a merge spre Dumnezeu și spre aproapele (de la iubirea de sine la iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui), nevoia de intimitate cu Dumnezeu în rugăciune pentru a-l putea vedea și cunoaște; singurătatea nu ca însingurare ci ca pregătire pentru o întâlnire autentică cu Domnul; smerenia, adică a fi ceea ce ești în fața lui Dumnezeu și a semenilor, a scoate la iveală adevărul despre sine însuși.Meditația a doua a pornit de la iubirea de sine ca origine a tuturor...

Reculegere de Paști

Sâmbătă 2 aprilie, p. Rinaldo Iacopino, profesor de liturgică la Universitatea Pontificală Urbaniana și la Institutul Pontifical Oriental a fost prezent la Colegiul Pio Romeno pentru un moment de reculegere în vederea apropiatei sărbători a Învierii Domnului.Meditațiile au pornit de la chemarea pe care Isus o adresează ucenicilor și prin ei tuturor creștinilor, de a nu se mulțumi cu o iubire naturală doar a celor apropiați, cum fac și păgânii și necredincioșii, ci de a dobândi pas cu pas o dragoste asemănătoare cu aceea a Tatălui, care îi iubește pe toți oamenii.Mai precis, tema atinsă a fost iubirea dușmanilor sau a celor care nu ne sunt simpatici.Parcursul reflecțiilor s-a făcut urmând modelul unei scări de urcat, la fiecare treaptă creștinul fiind invitat să se apropie de modelul iubirii milostive a Tatălui.Meditațiile, bogate în exemple și cuvinte ale sfinților părinți, au fost o ocazie de a conștientiza mai bine locul pe care fiecare se găsește pe această scară și să îndemne la creșterea dorinței de a urca, în pofida dificultăților care pot apărea în urmarea lui...

Zile de formare spirituală și umană

În zilele de 25 și 26 martie, studenții Colegiului au urmat un parcurs de formare cu ajutorul p. Szentmártoni și a sr. Benedicta.În 25 martie p. Szentmártoni a vorbit studenților despre teologia mâinii puternice a Domnului care a scos pe poporul său din Egipt. Importanța mâinii și a gesturilor este pusă în evidență în activitatea misionară a Mântuitorului, la săvârșirea minunilor. Tema noastră este să descoperim în zilele noastre felul prin care Isus acționează și să putem deveni mâini a Domnului de-a lungul istoriei e care o traversăm.Este știut că omul se exprimă și cu ajutorul mâinilor, de aceea există o întreagă psihologie a acestora și un simbolism al lor.Isus are nevoie de noi și de mâinile noastre ca să lucreze în lume și invitația este de a privi mâinile tandre a Maicii Domnului, pentru a conștientiza importanța mâinii preotului. Apoi, în data de 26 martie, sora Benedicta a ținut studenților un moment formativ pornind de la persoana preotului și dificultățile pe care le poate întâmpina de-a lungul misiunii sale pastorale, precum și modalitățile prin care preotul trebuie să se adapteze necesităților...

Liturghie arhierească în Parohia „Sf. Apostol Ioan” din Perugia

Duminică, 6 Martie 2022, Preasfinția Sa Crișan Cristian, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, însoțit de comunitatea Colegiului Pontifical Pio Romeno, a celebrat o Dumnezeiască Liturghie Arhierească împreună cu Eminența Sa Cardinalul Gualtiero Basetti, președintele Conferinței Episcopale Italiene și Arhiepiscop de Perugia, în parohia personală „Sfântul Apostol Ioan” din același oraș, înființată la data de . 12 noiembrie 2021. Comunitatea credincioșilor greco-catolici din această zonă este păstorită de părintele Gheorghe Lucian Cordiș. Este cea de-a treia parohie personală din Italia, alături de cele din Bologna și Livorno.La frumosul eveniment a participat un sobor de preoți greco-catolici și romano-catolici, celebrarea fiind animată de studenții Colegiului. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Cristian a vorbit despre perioada care urmează, cea a Postului Mare ca un drum spre Înviere. Adresându-se celor prezenți a pus în evidență, plecând de la textul evangheliei duminicii, valoarea milostivirii și a postului amintind că multe lucruri care ocupă inima omului … nu sunt esențiale, că bunurile materiale atrag sufletul omului asemenea unui magnet, privând persoanele de un raport autentic cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu.Preasfinția Sa a amintit existența comunităților românești din întreaga Europă, pe cele din Italia și a îndemnat la rugăciune pentru frații încercați din Ucraina.La finalul Sfintei Liturghii, episcopul Cristian a dat citire scrisorii Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco Catolice române, prin care s-a arătat înalta prețuire față de Cardinalului Gualtiero Bassetti și pentru grija pastorală pe care a arătat-o față de creștinii greco catolici români. Prin aceeași scrisoare a fost salutat întregul popor drept credincios.S-au adus mulțumiri pentru eforturile susținute făcute de Președintele Conferinței Episcopale din...