Papa Francisc i-a întâlnit pe studenții colegiilor pontificale romane

Vineri, 16 martie, în Aula Paul VI, Papa Francisc s-a întâlnit cu seminariștii și preoții care studiază la Roma. A fost ocazia unei intalniri de dialog deschis şi sincer. Au fost prezenţi şi alumnii Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, împreună cu pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului. În prima parte a întâlnirii, corurile anumitor colegii au animat grupul celor sositi prin cântece religioase specifice zonelor de proveniență a studenților. A urmat un moment de rugăciune – ora media – după care alte corale au continuat însuflețirea celor prezenți. Sosirea Papei Francisc în jurul orei 12 a fost un moment de mare entuziasm. După salutul card. Beniamino Stella, prefectul Congregației pentru Cler, a început dialogul cu Sf. Parinte Papa Francisc, care a răspuns la 5 întrebări, toate axate pe formarea preoțească și formarea spirituală. “Preotul – a spus Papa – trebuie să fie un om mereu pe cale, un om care ascultă și care trebuie să caute să fie bine însoțit”. “Discernământul este esențial pentru întreaga viață a preotului. Când nu există nici un discernământ în viața preoțească – a insistat Papa – există rigiditate și cazuistică”. Papa a subliniat importanța formării umane a preotului. “Trebuie să fim oameni obișnuiți – spune el – umani, capabili de a ne bucura împreună cu alții, de a asculta în tăcere o persoană bolnavă. Trebuie să fim părinți, să fim roditori, să dăm viață altora. Preoţii să nu fie funcționari ai lui Dumnezeu”. S-a discutat despre spiritualitatea preotului diecezan. Acesta trebuie să aibă o relație ca de la fiu la tată cu propriul episcop, chiar şi în situații complicate; să aibe o relație fraternă...

Reculegeri spirituale pentru studenții Colegiului Pontifical Pio Romeno

În perioada 9 – 11 martie comunitatea Colegiului Pio Romeno s-a aflat la Assisi pentru reculegerea de pregătire spirituală înaintea praznicului Învierii Domnului. Meditațiile acestor Exerciții Spirituale itinerante au fost pregătite de Cuv. P. Silvestru Bejan, frate franciscan. Prima zi a fost dedicată pentru aprofundarea a patru momente: Eliberarea de greutatea preocupărilor; A călători la Assisi cu Dumnezeu şi a cerşi răspunsuri la întrebările vieții; Despietrirea egoismului inimii prin folosirea utilă a timpului în întâlniri personale bune; Eliberarea de grăsimea spirituală a egoismului, care îngreunează elanul sufletesc. A doua zi a fost dedicată unui parcurs spiritual prin descoperirea patimilor Domnului în arta Bazilicii franciscane din Assisi şi trăirea postului cu gândul la virtuțile ce au însoțit viața sf. Francisc Ultima zi a avut ca şi temă centrală trăirea pozitivă a solitudinii inerente naturii umane prin deschiderea constantă şi sinceră spre Dumnezeu. Mai multe fotografii se găsesc...

Nouā apariție editorială in colecția “Caietele Pio Romeno”

Luna februarie a anului 2018 a îmbogățit colecția Colegiului Pio Romeno prin apariția cărții Darurile Sfântului Spirit. Lucrarea publicată la editura surorilor Lauretane din Baia Mare, este opera părintelui iezuit Mihály Szentmártoni, prieten şi conferențiar al Colegiului. Volumul cuprinde 5 meditații ținute de-a lungul anului academic 2016-2017, care au ca protagonist pe Sfântul Spirit, a treia persoană a Preasfintei Treimi, şi darurile Sale: prima este dedicată celor şapte daruri ale Spiritului Sfânt, a doua ia în considerare sărbătoarea Naşterii Domnului, a treia vorbeşte de importanța Postului Mare, a patra de Maica Domnului iar ultima despre sărbătoarea Rusaliilor. Volumul este prefațat de Rev. P. Vincenzo Lai, părintele spiritual al Colegiului, şi este al 11-lea al...

Le citazioni del Padre Spirituale – 07 marzo 2018

Dio grande e meraviglioso, molte volte, nelle nostre litanie, abbiamo detto: «Ascoltaci, Signore», senza esserci prima chiesti se noi abbiamo ascoltato te, se siamo stati in sintonia con le tue parole, con i tuoi silenzi. Vogliamo che tu porga l’orecchio alla nostra supplica, senza preoccuparci di correggere la nostra sordità, la durezza del nostro cuore. Interpreta tu, Padre, la nostra povera preghiera; ed ogni volta che ci senti ripetere: Ascoltaci, Signore, sappi che intendiamo dirti: Apri il nostro orecchio ad ascoltare la tua voce. Apri i nostri occhi a vedere te ovunque. Apri le nostre labbra per lodare te. Donaci un cuore che ascolta te, Padre di misericordia, con il Figlio e lo Spirito d’amore: ascolta Dio, e perdona!” (Bernard Häring, Donaci un cuore che ascolta, in Prego perché vivo, vivo perché prego). “Pregare non è tanto ottenere, quanto piuttosto diventare. La preghiera è vera non quando è Dio che sta ad ascoltare ciò che gli domandiamo, ma quando l’orante persevera ad orare fino a quando si mette lui ad ascoltare, e ascolta quello che Dio vuole” (Soren Kierkegaard, Pregare non è …). “O Dio, parla con dolcezza nel mio silenzio quando il chiasso dei rumori esteriori di ciò che mi circonda e il chiasso dei rumori interiori delle mie paure continuano ad allontanarmi da te, aiutami a confidare che tu sei ancora qui anche quando non riesco a udirti. Dammi orecchi per ascoltare la tua sommessa, dolce voce che dice: “Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo… perché io sono mite ed umile di cuore”. Che questa voce amorevole sia la mia guida” (Henri J. Nouwen, Parlami, o Dio, nel mio silenzio, in A mani aperte). “Non c’è...

Conferință despre virtuţi la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Seria de conferințe ţinute de Părintele Mihály Szentmártoni S.J, continuă și în anul 2018. Tema reflexiilor spirituale, propusă de Pr. Szentmártony, pentru studenţii Colegiului Pio Romeno, este despre Virtuţile Cardinale şi teologale. Astfel prima întâlnire s-a desfăşurat în Capela Colegiului, în seara zilei de 19 februarie 2018. În deschidere, rvs. pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului, i-a mulţumit pr. Szentmártoni pentru disponibilitatea de a însoți parcursul spiritual al seminariştilor români. Prima conferință a pus în centru virtutea speranţei, insistându-se pe caracteristicile acestei virtuţi şi legătura sa cu perseverența. Aşa cum i-a chemat şi pe Apostoli, Isus ne cheamă şi pe noi “să venim şi vom vedea”. Virtutea speranţei răspunde aspiraţiei către fericire, care este pusă de Dumnezeu în inima oricărui om; Elanul speranţei ne fereşte de egoism şi ne călăuzeşte la fericirea iubirii. (CBC 1818) *** Părintele Mihály Szentmártoni S.J. este profesor emerit de psihologie și spiritualitate la Institutul de Spiritualitate al Universității Pontificale Gregoriana, colaborator și prieten al Colegiului Pio Romeno. Raimondo-Mario...