Reculegere pentru Paști

În zilele de 26 si 27 martie Pr. Spiritual Vincenzo Lai a condus reculegerea studenților colegiului ca pregătire la sărbătoarea Învierii Domnului. Exercițiile spirituale s-au ținut în colegiu din cauza situației sanitare din Roma.În cuvântările sale ne-a amintit de modul în care putem retrăi experiențele Mântuitorului prin participarea cu inima la slujbele...

Hramul colegiului

În praznicul Bunei Vestiri, comunitatea colegiului și-a sărbătorit hramul, având ca invitat de onoare pe Eminența Sa Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale însoțit de Secretarul și Subsecretarul aceluiași Dicaster. Momentele aniversare au început în Biserica Colegiului cu Vecernia Sărbătorii, Dumnezeiasca Liturghie și rugăciunea Acatistul Maicii Domnului. S-au evocat vizitele istorice ale Suveranilor Pontifi în România și cea recentă în Irak precum și aniversarea a 100 de ani de când Sfântul Părinte Benedict al XV-lea a răspuns favorabil proiectului formulat de Mitropolitul Vasile Suciu de a întemeia în Cetatea Eternă un colegiu pentru formarea studenților greco-catolici români, viitori apostoli plin de râvnă evanghelică pentru nevoile Bisericii din...

Sesiune de formare

În data de 20 februarie sora Benedicta a prezentat studenților câteva aspecte ale unei ecologii a comunicării, respectiv o comunicare care are ca scop crearea unei armonii între interlocutori și separarea conflictelor. O comunicare care este direcționată spre binele celuilalt pentru a-l putea cunoaște și relaționa mai bine. Întâlnirea a continuat cu discuții făcând parte din formarea integrală constantă a seminariștilor greco-catolici români aflați la studiu la...

Octava de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Colegiul Pio Romeno a participat în luna ianuarie 2021 la trei momente consacrate rugăciunii pentru Unirea Creștinilor. În seara zilei de 20 ianuarie în biserica „Sf. Maria in via Lata” împreună cu surorile și credincioșii comunității. A participat excelența Sa dl. Liviu Petru Zăpârțan, ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun. Duminica 24 ianuarie în biserica „Gran Madre di Dio” s-a celebrat Dumnezeiasca Liturghie împreună cu preoții și credincioșii acestei parohii. În seara aceleași zile, 24 ianuarie, la biserica „San Vitale” de pe via Nazionale a avut loc o celebrare a comunităților creștine din Roma care a devenit deja o tradiție în contextul Octavei de rugăciune pentru Unirea creștinilor. Au participat pe lângă organizatori, comunitatea romano-catolică română PS Atanasie, arhiereu vicar ortodox, Rev. P. Gabriel Buboi și Excelența Sa dl. George Bologan, ambasadorul României în...

Decalogo X: attesa

 L’attesa è un atteggiamento di intensa concentrazione per essere preparati per un evento futuro. L’altro nome dell’attesa è la speranza. La speranza purifica l’attesa da infiltrazioni, di impazienza e di inerzia. Attesa significa l’accettazione fiduciosa del domani.          Come può l’attesa aiutare di affrontare una situazione di crisi?          L’attesa relativizza il peso della crisi, perché lo mette in una dimensione di transitorietà: la situazione di crisi è temporale, passerà. L’attesa aumenta la voglia di vivere, perché si spera sempre il meglio. L’attesa aumenta la vigilanza nella situazione attuale: si vedono meglio gli elementi di crisi, le circostanze da affrontare, ma anche le soluzioni di adoperare. La stessa parola “aspettare” in latino “expectare” significa guardare attentamente.          Aspettare può indicare forse anche uno stato di passività nel senso di un’inerzia?          Aspettare non è sinonimo con immobilità. Aspettare si associa sempre con un oggetto. Sempre si aspetta qualcuno a qualcosa. Si può aspettare un amico, il ritorno dei genitori, una lettera, una chiamata al telefono, l’occasione propizia, l’esito di una crisi. In questo senso aspettare è uno stato d’animo che crea tensione creativa. Un proverbio cinese dice: “A chi sa attendere, il tempo apre ogni porta”.          Aspettare ha molti significati e ciò implica che ha diverse dimensioni?          Aspettare è un atteggiamento complesso. Alcuni di elementi sono:          a) Pazienza. – La pazienza è la facoltà umana di rimandare la propria reazione alle avversità, mantenendo nei confronti dello stimolo un atteggiamento neutro. Nella situazione di crisi, come la pandemia creata da corona virus, l’attesa paziente ci salva dalla reazione più distruttiva che è il panico.          b) Attribuire valore al presente. – L’incapacità di vivere l’attesa e la...