Celebrare euharistică arhierească la mormântul Sfântului Petru

În dimineața zilei de 18 iunie PS Cristian Crișan a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu comunitatea Colegiului în Bazilica Sf. Petru. La final Preasfinția Sa a meditat asupra dialogului dintre sf. Petru și Mântuitorul după Înviere oprindu-se asupra răspunsului primului dintre ucenici: Doamne tu știi toate, Tu știi ca Te iubesc îndemnând la dragoste față de Dumnezeu, față de Biserică și față de...

Conferință spirituală

P. Mihály Szentmártoni a ținut în seara zilei de 31 mai o prelegere despre timpul liber și felul în care poate fi organizat pentru a aduce roade spirituale și de împlinire umană. Tema aleasa are în vedere apropierea vacanței și oportunitățile pe care aceasta le oferă de a face progrese umane și...

Celebrare euharistică

Joi 27 mai mons. Giulio Sembeni delegatul Congregației pentru Bisericile Orientale responsabil cu Colegiile a celebrat în comunitatea noastră Sfânta Liturghie. Plecând de la evanghelia vindecării orbului Bartimeu a subliniat importanța luminii spirituale și a disponibilității în ascultarea, urmarea și trăirea autentică a chemării lui...

Celebrare arhierească – Sfinții Constantin și Elena

În ziua de 21 mai, cu ocazia sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, Preasfinția Sa Cristian Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a celebrat în biserica colegiului, Sf. Liturghie. Calendarul liturgic al colegiului fiind cel gregorian, ziua a coincis cu încheierea sărbătorii Înălțării la cer a Domnului, motiv pentru care PS Cristian în cuvântul de învățătură a amintit misterul celor două evenimente ale mântuirii...

Formare continuă

Sâmbătă 22 mai sora Benedicta a fost prezentă la Colegiul Pio Romeno continuând întâlnirile de formare umană, spirituală și...

Conferință spirituală

În seara zilei de 10 mai p. Mihály Szentmártoni SI a ținut o conferință de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt. Tema a fost darurile primite și în mod special chemarea la sfințenie adresată tuturor creștinilor prin disponibilitate, lucrarea sfântului Spirit și practicarea...

Conferință spirituală

Miercuri 21 aprilie p. Mihály Szentmártoni a ținut o conferință spirituală studenților Colegiului.Tema a fost Darurile Sfântului Spirit – sprijin constant al vieții noastre spirituale. Luând în considerare cele 7 daruri ale Sfântului Spirit: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, știința, evlavia, frica de Dumnezeu, a făcut o prezentare plecând pentru fiecare de la Vechiul Testament la Noul Testament și concluzionând cu virtuțile specifice fiecărui...

Reculegere pentru Paști

În zilele de 26 si 27 martie Pr. Spiritual Vincenzo Lai a condus reculegerea studenților colegiului ca pregătire la sărbătoarea Învierii Domnului. Exercițiile spirituale s-au ținut în colegiu din cauza situației sanitare din Roma.În cuvântările sale ne-a amintit de modul în care putem retrăi experiențele Mântuitorului prin participarea cu inima la slujbele...

Hramul colegiului

În praznicul Bunei Vestiri, comunitatea colegiului și-a sărbătorit hramul, având ca invitat de onoare pe Eminența Sa Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale însoțit de Secretarul și Subsecretarul aceluiași Dicaster. Momentele aniversare au început în Biserica Colegiului cu Vecernia Sărbătorii, Dumnezeiasca Liturghie și rugăciunea Acatistul Maicii Domnului. S-au evocat vizitele istorice ale Suveranilor Pontifi în România și cea recentă în Irak precum și aniversarea a 100 de ani de când Sfântul Părinte Benedict al XV-lea a răspuns favorabil proiectului formulat de Mitropolitul Vasile Suciu de a întemeia în Cetatea Eternă un colegiu pentru formarea studenților greco-catolici români, viitori apostoli plin de râvnă evanghelică pentru nevoile Bisericii din...

Sesiune de formare

În data de 20 februarie sora Benedicta a prezentat studenților câteva aspecte ale unei ecologii a comunicării, respectiv o comunicare care are ca scop crearea unei armonii între interlocutori și separarea conflictelor. O comunicare care este direcționată spre binele celuilalt pentru a-l putea cunoaște și relaționa mai bine. Întâlnirea a continuat cu discuții făcând parte din formarea integrală constantă a seminariștilor greco-catolici români aflați la studiu la...

Octava de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Colegiul Pio Romeno a participat în luna ianuarie 2021 la trei momente consacrate rugăciunii pentru Unirea Creștinilor. În seara zilei de 20 ianuarie în biserica „Sf. Maria in via Lata” împreună cu surorile și credincioșii comunității. A participat excelența Sa dl. Liviu Petru Zăpârțan, ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun. Duminica 24 ianuarie în biserica „Gran Madre di Dio” s-a celebrat Dumnezeiasca Liturghie împreună cu preoții și credincioșii acestei parohii. În seara aceleași zile, 24 ianuarie, la biserica „San Vitale” de pe via Nazionale a avut loc o celebrare a comunităților creștine din Roma care a devenit deja o tradiție în contextul Octavei de rugăciune pentru Unirea creștinilor. Au participat pe lângă organizatori, comunitatea romano-catolică română PS Atanasie, arhiereu vicar ortodox, Rev. P. Gabriel Buboi și Excelența Sa dl. George Bologan, ambasadorul României în...

Decalogo X: attesa

 L’attesa è un atteggiamento di intensa concentrazione per essere preparati per un evento futuro. L’altro nome dell’attesa è la speranza. La speranza purifica l’attesa da infiltrazioni, di impazienza e di inerzia. Attesa significa l’accettazione fiduciosa del domani.          Come può l’attesa aiutare di affrontare una situazione di crisi?          L’attesa relativizza il peso della crisi, perché lo mette in una dimensione di transitorietà: la situazione di crisi è temporale, passerà. L’attesa aumenta la voglia di vivere, perché si spera sempre il meglio. L’attesa aumenta la vigilanza nella situazione attuale: si vedono meglio gli elementi di crisi, le circostanze da affrontare, ma anche le soluzioni di adoperare. La stessa parola “aspettare” in latino “expectare” significa guardare attentamente.          Aspettare può indicare forse anche uno stato di passività nel senso di un’inerzia?          Aspettare non è sinonimo con immobilità. Aspettare si associa sempre con un oggetto. Sempre si aspetta qualcuno a qualcosa. Si può aspettare un amico, il ritorno dei genitori, una lettera, una chiamata al telefono, l’occasione propizia, l’esito di una crisi. In questo senso aspettare è uno stato d’animo che crea tensione creativa. Un proverbio cinese dice: “A chi sa attendere, il tempo apre ogni porta”.          Aspettare ha molti significati e ciò implica che ha diverse dimensioni?          Aspettare è un atteggiamento complesso. Alcuni di elementi sono:          a) Pazienza. – La pazienza è la facoltà umana di rimandare la propria reazione alle avversità, mantenendo nei confronti dello stimolo un atteggiamento neutro. Nella situazione di crisi, come la pandemia creata da corona virus, l’attesa paziente ci salva dalla reazione più distruttiva che è il panico.          b) Attribuire valore al presente. – L’incapacità di vivere l’attesa e la...

Rugăciuni de pomenire înălţate de comunitatea Colegiului Pio Romeno pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Florentin, adormit în Domnul

Săptămâna trecută, comunitatea colegiului a primit cu stupoare vestea tragică a trecerii la Domnul a Preasfinției sale, Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic al Eparhiei de Cluj-Gherla.Încă de la primirea veștii, sufletul Preasfinției sale a fost purtat în rugăciune la Sfintele Liturghii cotidiene ale comunității, cât și la Sf. Liturghie în ritul copt celebrată de către părinții egipteni, din comunitatea Sf. Efrem. Totodată, sâmbătă, 16 ianuarie, comunitatea colegiului, la mănăstirea surorilor baziliene, alături de sora Marcela, superioara generală și de celelalte măicuțe, au purtat în rugăciune sufletul Preasfințitului Florentin la Sfânta Liturghie celebrată de Pr Rector Gabriel Buboi. Un alt moment de rugăciune pentru sufletul Peasfinției Sale, s-a întâmplat luni, 18 ianuarie, orele 12:00, în biserica colegiului, prin celebrarea slujbei Parastasului la care au participat Eminența Sa, Leonardo Cardinal Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, cât și numeroase personalități din rândul clerului și laici, printre care Dl. ambasador al României pe lângă Sf. Scaun Liviu Zăpârțan și Dl. ambasador al României în Italia George Bologan.În adresarea sa, Cardinalul Leonardo Sandri, cunoscându-l personal pe PS Florentin, a amintit de aportul preasfințitului la ridicarea Bisericii Greco-Catolice din România și de deschiderea sa spre evanghelizare în fața provocărilor societății contemporane.Momentul de rugăciune s-a încheiat cu binecuvântarea Eminenței...