Colegiul Pontifical Pio Romeno

Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma, de 78 de ani leagăn al românismului şi instituţie erudită a Bisericii Greco – Catolice Române, a fost înfiinţat in 1937 de către Pontiful Roman Pius al XI –lea care a dorit ca Biserica Română Unită cu Roma să îşi poate forma spiritual, uman şi profesional viitorii candidaţi la preoţie după tradiţia seculară a şcolilor pontificale ale Romei. Studenţii români greco-catolici aflaţi la studii şi risipiţi, în acea perioadă, în întreaga Europă sau în diversele seminarii teologice ale Romei s-au putut bucura în sfârşit de ridicarea şi existenţa unui colegiu pontifical destinat naţiunii române şi Bisericii Române Unite.

Această instituţie şi în acelaşi timp acest sălaş de spiritualitate românească se află pe colina Gianicolo in apropierea Vaticanului unde alături de alte colegii pontificale in Urbe  îşi desfăşoară activitatea comunitară în folosul culturii, religiei şi tradiţiilor propriului neam. Studenţii Colegiului Pio Romeno studiază în diferitele universităţi pontificale ale Romei care dau şansa viitorului cler român unit să descopere şi să îşi dezvolte o perspectivă cât mai largă şi bogată asupra tezaurului spiritual şi teologic  pe care Biserica Catolică le deţine alături de întreaga istorie, cultură şi tradiţie a cetăţii împăraţilor romani.

Din bunăvoinţa Pontifilor Romani şi sub îndrumarea diferitelor personalităţi ecleziastice ale Cetăţii Eterne, Colegiul Pio Romeno formează viitorul cler al Bisericii Române Unite.

Colegiu Pio Romeno în ciuda amorţirii activităţii sale între anii 1948-1989 prin instaurarea regimului comunist în România şi sistarea oricărui raport religios şi diplomatic între statul român şi Sf. Scaun a continuat sa funcţioneze prin grija Congregaţiei pentru Bisericile Orientale sub a cărei administrare se află, aşteptându-şi în continuare viitori studenţi români. După căderea dictaturii comuniste din România, Colegiul Pio Romeno a început să găzduiască din nou tinere vlăstare ale clerului român unit care până în prezent se pregătesc în munca şi devotamentul faţă de Biserica lor. Scopul şi importanţa acestui colegiu pentru neamul românesc este de a deschide orizontul cunoaşterii şi al spiritualităţii umane în faţa vastei gândiri a intelectualităţii occidentale şi al culturii promovate şi susţinute de secole de către Biserica Catolică. Aceasta pune la dispoziţia oricărui tânăr seminarist posibilitatea de a descoperi o mai profundă relaţie cu Biserica pe care a ales să o slujească şi cu Păstorul ei.