Un nou doctor în Teologie

Un nou doctor în Teologie

Colegiul Pontifical Pio Romeno și întreaga Biserică Română Unită au un motiv de bucurie. Părintele diacon George Nicoară și-a susținut astăzi, 26 mai 2016, lucrarea de doctorat în cadrul Institutului de Spiritualitate al Universității Gregoriene din Roma. Titlul tezei: Autobiografia come spiritualità. L’esperienza spirituale di Ignazio di Loyola e di Teresa D’Avilla secondo i loro scritti autobiografici: «Hechos del Padre Ignacio» e «Libro de la vida de la Madre Teresa”.

Cercetarea a avut ca obiect experiențele spirituale redate în autobiografiile acestor doi sfinți care aveau să marcheze decisiv profilul teologic al Contra-Reformei și întreaga mistica occidentală până în zilele noastre. Literatura de specialitate este abundentă, însă pariul lui George Nicoară țintește către o punere împreună a două interiorități, adică exact locurile în care Dumnezeu a chemat în mod irevocabil niște suflete însetate. Autorul propune o inovație care leagă literatura și teologia în radicala deschidere a persoanei către misterul dumnezeirii: autobiografia ca spiritualitate, exercițiul memoriei și al reconstruirii narative a inefabilului unei experiențe a transcendentului constituindu-se într-o revizitare anamnetică a „locului” invaziei harului, o actualizare creativă, mereu altfel, a unui eveniment transformator.

Mult înainte de jurnalele și memoriile egocentrice ale timpurilor recente, avem în față două scrieri care nu doar că relatează drumul unor convertiri, dar sunt ele însele parte din povestea creșterii nesfârșite în Domnul, actele prin care aceste figuri magnifice ale istoriei Bisericii s-au pus în continuare la dispoziția lui Dumnezeu și a cititorilor. Dacă putem vedea în ei niște oameni care chiar și-au însușit cutremurătorul îndemn paulin de a ne împotrivi păcatului „până la sânge” (cf. Evr 12:4), atunci cu siguranță autobiografiile fac parte dintr-un proiect existențial de a-l iubi pe Dumnezeu  într-un mod care a abordat frontal, fără compromisuri, lupta cu „omul vechi”.

Realizarea tânărului diacon este cu atât mai importantă, cu cât provocările diverselor contexte care se intersectează în viața unui fiu al Bisericii Române Unite se întâlnesc cu omniprezența deșertului postmodern. Iar a sa viață se scrie chiar acum. Să ne rugăm ca această poveste, pentru el și pentru toți cei aflați pe drumul vocației, să nu se abată de la drumul care duce, prin Cruce, spre Înviere.

Alin Vara