Biserica își continuă drumul

Biserica își continuă drumul

Vineri 5 noiembrie 2021, P. Mihály Szentmártoni SI a ținut o conferință
intitulată: Biserica își continuă drumul. Pornind de la parcursul asupra
Sinodalității început în întreaga Biserică, prelegerea a fost structurată în 3 părți
1.Ce spune Teologia Pastorală despre Biserică și imaginea ei în lume, luându-se
în considerare noile metode de propovăduire a Evangheliei, accentul care se
pune pe viața liturgică și noile perspective ale pastorației.
2.Ce sugerează diferitele mișcări spirituale existente în Biserică?
3.Care este imaginea mea despre Biserică? Plecând de la ideea că Biserica poate
fi privită din punct de vedere diferite, s-au cristalizat 6 imagini negative și 6
imagini pozitive asupra Bisericii, fiind invitat fiecare să depășească imaginile
negative și să își găsească rolul și locul pe care îl poate ocupa în Biserică.
Imaginile negative pe care le-am putea avea ar putea fi: o Biserică în ruină, o
Biserică înapoiată, o Biserică rebelă, o Biserică condamnată la moarte, o
Biserică urâtă, o Biserică conformistă și lașă, o Biserică muribundă.
Biserica are însă și alte imagini, cele pozitive: Trup Mistic al lui Cristos,
Biserica misionară, Biserica care se roagă, Biserica martirilor, Biserica
persecutată, Biserica curajoasă.
Invitația a fost aceea ca folosindu-ne de imaginile pozitive să putem îndrăgi
Biserica din ce în ce mai mult și să ne găsim locul în sânul ei; este important să
ne găsim rolul și locul în Biserică pentru că acest demers ne face mai conștienți
de apartenența la Ea în ceea ce privește Responsabilitatea (Sunt important în
ochii mei: Biserica sunt și eu și sunt responsabil pentru Biserica locală și
universală); Competența (sunt important în ochii Bisericii: am o misiune unică
și trebuie să fac bine ceea ce mi s-a încredințat); Valoarea (sunt important în
ochii lui Isus: sunt un mărturisitor ales de El, care mă iubește, m-a ales și m-a
trimis să aduc roade).