Audienţa Sfântului Părinte – 8 mai 2013

€œ”Timpul pascal pe care îl traversăm cu bucurie, călauziţi de liturgia Bisericii este prin excelenţă timpul Spiritului Sfânt dăruit fără masură de Cristos răstignit şi înviat” (cf. In 3,34), sunt cuvintele cu care Sfântul Părinte a deschis audienţa  generală în faţa a peste o sută de mii de credincioşi în Piaţa Sfântul Petru.

Sfântul Părinte a adresat o întrebare: Cine este Spiritul Sfânt? În Crez noi mărturisim: “Cred în Spiritul Sfânt care este Domnul şi de viaţă Făcătorul”. Aşadar, primul adevăr la care aderăm în Crez este Spiritul Sfânt  ca  Domn, Kyrios. Spiritul Sfânt este a treia Persoană a Sfintei Treimi. El  este marele dar pe care ni-l face Cristos cel înviat, ne deschide mintea şi inima să credem în Isus, Fiul înviat de Tatăl.

Papa s-a oprit mai apoi asupra pericopei evanghelice în care Isus îi promite “apa vie” femeii samarinence, din abundenţă şi pentru totdeauna. El a venit pentru a ne darui “apa vie”, care este Sfântul Spirit. Prin El viaţa noastra este călăuzită, ȋnsufleţită şi nutrită de Dumnezeu.

În ȋncheiere, Sfântul Părinte a menţionat şi beneficiile aduse de Spiritul Sfânt în vieţile noastre: El ne învaţă să privim lumea prin ochii lui Cristos, să trăim viaţa asemenea Lui, şi ne ajuta înţelegem realitatea aşa cum a înţeles-o El.