Papa Francisc i-a întâlnit pe studenții colegiilor pontificale romane

Vineri, 16 martie, în Aula Paul VI, Papa Francisc s-a întâlnit cu seminariștii și preoții care studiază la Roma. A fost ocazia unei intalniri de dialog deschis şi sincer. Au fost prezenţi şi alumnii Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, împreună cu pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului. În prima parte a întâlnirii, corurile anumitor colegii au animat grupul celor sositi prin cântece religioase specifice zonelor de proveniență a studenților. A urmat un moment de rugăciune – ora media – după care alte corale au continuat însuflețirea celor prezenți. Sosirea Papei Francisc în jurul orei 12 a fost un moment de mare entuziasm. După salutul card. Beniamino Stella, prefectul Congregației pentru Cler, a început dialogul cu Sf. Parinte Papa Francisc, care a răspuns la 5 întrebări, toate axate pe formarea preoțească și formarea spirituală. “Preotul – a spus Papa – trebuie să fie un om mereu pe cale, un om care ascultă și care trebuie să caute să fie bine însoțit”. “Discernământul este esențial pentru întreaga viață a preotului. Când nu există nici un discernământ în viața preoțească – a insistat Papa – există rigiditate și cazuistică”. Papa a subliniat importanța formării umane a preotului. “Trebuie să fim oameni obișnuiți – spune el – umani, capabili de a ne bucura împreună cu alții, de a asculta în tăcere o persoană bolnavă. Trebuie să fim părinți, să fim roditori, să dăm viață altora. Preoţii să nu fie funcționari ai lui Dumnezeu”. S-a discutat despre spiritualitatea preotului diecezan. Acesta trebuie să aibă o relație ca de la fiu la tată cu propriul episcop, chiar şi în situații complicate; să aibe o relație fraternă...

Reculegeri spirituale pentru studenții Colegiului Pontifical Pio Romeno

În perioada 9 – 11 martie comunitatea Colegiului Pio Romeno s-a aflat la Assisi pentru reculegerea de pregătire spirituală înaintea praznicului Învierii Domnului. Meditațiile acestor Exerciții Spirituale itinerante au fost pregătite de Cuv. P. Silvestru Bejan, frate franciscan. Prima zi a fost dedicată pentru aprofundarea a patru momente: Eliberarea de greutatea preocupărilor; A călători la Assisi cu Dumnezeu şi a cerşi răspunsuri la întrebările vieții; Despietrirea egoismului inimii prin folosirea utilă a timpului în întâlniri personale bune; Eliberarea de grăsimea spirituală a egoismului, care îngreunează elanul sufletesc. A doua zi a fost dedicată unui parcurs spiritual prin descoperirea patimilor Domnului în arta Bazilicii franciscane din Assisi şi trăirea postului cu gândul la virtuțile ce au însoțit viața sf. Francisc Ultima zi a avut ca şi temă centrală trăirea pozitivă a solitudinii inerente naturii umane prin deschiderea constantă şi sinceră spre Dumnezeu. Mai multe fotografii se găsesc...

Nouā apariție editorială in colecția “Caietele Pio Romeno”

Luna februarie a anului 2018 a îmbogățit colecția Colegiului Pio Romeno prin apariția cărții Darurile Sfântului Spirit. Lucrarea publicată la editura surorilor Lauretane din Baia Mare, este opera părintelui iezuit Mihály Szentmártoni, prieten şi conferențiar al Colegiului. Volumul cuprinde 5 meditații ținute de-a lungul anului academic 2016-2017, care au ca protagonist pe Sfântul Spirit, a treia persoană a Preasfintei Treimi, şi darurile Sale: prima este dedicată celor şapte daruri ale Spiritului Sfânt, a doua ia în considerare sărbătoarea Naşterii Domnului, a treia vorbeşte de importanța Postului Mare, a patra de Maica Domnului iar ultima despre sărbătoarea Rusaliilor. Volumul este prefațat de Rev. P. Vincenzo Lai, părintele spiritual al Colegiului, şi este al 11-lea al...

Le citazioni del Padre Spirituale – 07 marzo 2018

Dio grande e meraviglioso, molte volte, nelle nostre litanie, abbiamo detto: «Ascoltaci, Signore», senza esserci prima chiesti se noi abbiamo ascoltato te, se siamo stati in sintonia con le tue parole, con i tuoi silenzi. Vogliamo che tu porga l’orecchio alla nostra supplica, senza preoccuparci di correggere la nostra sordità, la durezza del nostro cuore. Interpreta tu, Padre, la nostra povera preghiera; ed ogni volta che ci senti ripetere: Ascoltaci, Signore, sappi che intendiamo dirti: Apri il nostro orecchio ad ascoltare la tua voce. Apri i nostri occhi a vedere te ovunque. Apri le nostre labbra per lodare te. Donaci un cuore che ascolta te, Padre di misericordia, con il Figlio e lo Spirito d’amore: ascolta Dio, e perdona!” (Bernard Häring, Donaci un cuore che ascolta, in Prego perché vivo, vivo perché prego). “Pregare non è tanto ottenere, quanto piuttosto diventare. La preghiera è vera non quando è Dio che sta ad ascoltare ciò che gli domandiamo, ma quando l’orante persevera ad orare fino a quando si mette lui ad ascoltare, e ascolta quello che Dio vuole” (Soren Kierkegaard, Pregare non è …). “O Dio, parla con dolcezza nel mio silenzio quando il chiasso dei rumori esteriori di ciò che mi circonda e il chiasso dei rumori interiori delle mie paure continuano ad allontanarmi da te, aiutami a confidare che tu sei ancora qui anche quando non riesco a udirti. Dammi orecchi per ascoltare la tua sommessa, dolce voce che dice: “Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo… perché io sono mite ed umile di cuore”. Che questa voce amorevole sia la mia guida” (Henri J. Nouwen, Parlami, o Dio, nel mio silenzio, in A mani aperte). “Non c’è...

Conferință despre virtuţi la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Seria de conferințe ţinute de Părintele Mihály Szentmártoni S.J, continuă și în anul 2018. Tema reflexiilor spirituale, propusă de Pr. Szentmártony, pentru studenţii Colegiului Pio Romeno, este despre Virtuţile Cardinale şi teologale. Astfel prima întâlnire s-a desfăşurat în Capela Colegiului, în seara zilei de 19 februarie 2018. În deschidere, rvs. pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului, i-a mulţumit pr. Szentmártoni pentru disponibilitatea de a însoți parcursul spiritual al seminariştilor români. Prima conferință a pus în centru virtutea speranţei, insistându-se pe caracteristicile acestei virtuţi şi legătura sa cu perseverența. Aşa cum i-a chemat şi pe Apostoli, Isus ne cheamă şi pe noi “să venim şi vom vedea”. Virtutea speranţei răspunde aspiraţiei către fericire, care este pusă de Dumnezeu în inima oricărui om; Elanul speranţei ne fereşte de egoism şi ne călăuzeşte la fericirea iubirii. (CBC 1818) *** Părintele Mihály Szentmártoni S.J. este profesor emerit de psihologie și spiritualitate la Institutul de Spiritualitate al Universității Pontificale Gregoriana, colaborator și prieten al Colegiului Pio Romeno. Raimondo-Mario...

Le citazioni del Padre Spirituale – 19 febbraio 2018

“Oggi la gente è affamata di amore e l’amore è la sola risposta alla solitudine e alla grande povertà di ogni tipo. In alcuni Paesi non c’è mancanza di pane: la gente invece soffre di terribile solitudine, perché si sente come indesiderata, senza speranza. Tanti hanno dimenticato come si fa a sorridere. Hanno dimenticato la bellezza del tocco umano. Hanno bisogno di qualcuno che li capisca e li ami” (Madre Teresa di Calcutta). “Digiuna dal giudicare gli altri: // scopri Cristo che vive in loro. Digiuna dal dire parole che feriscono: // riempiti di frasi che risanano. Digiuna dall’essere scontento: // riempiti di gratitudine. Digiuna dalle arrabbiature: // riempiti di pazienza. Digiuna dal pessimismo: // riempiti di speranza cristiana. Digiuna dalle preoccupazioni inutili: // riempiti di fiducia in Dio. Digiuna dal lamentarti: // riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita. Digiuna dalle pressioni e insistenze: // riempiti di una preghiera incessante. Digiuna dall’amarezza: // riempiti di perdono. Digiuna dal dare importanza a te stesso: // riempiti di compassione per gli altri. Digiuna dall’ansia per le tue cose: // compromettiti nella diffusione del Regno. Digiuna dallo scoraggiamento: // riempiti di entusiasmo nella fede. Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: // riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina. Spirito Santo, che hai condotto Gesù nel deserto, dove Egli ha digiunato per quaranta giorni e quaranta notti, // per l’intercessione di Maria SS., Madre di Gesù e Madre mia, // aiutaci a digiunare così come tu vuoi” (Il digiuno che piace al Signore, inviato da Suor Paola Rivella). “Le Ceneri, giorno singolare nella vita...

Nunțiul apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendìa, în vizită la Colegiul Pontifical Pio Romeno

În seara zilei de 30 ianuarie 2018 Mons. Miguel Maury Buendìa a vizitat Colegiul Pontifical “Pio Romeno”. Excelenţa sa a fost primit de rvs. pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului, de rvs. pr. Vasile Man, vicerector şi de pr. spiritual Vincenzo Lai, împreună cu comunitatea colegiului. A urmat conferinţa Nuntiului Apostolic, ţinută studenţilor, despre experienţa Bisericilor creştine în România în lumina experienţei sale acolo. După ce a cinat împreună cu întreaga comunitate, într-o atmosferă destinsă, seara s-a încheiat cu o poză de grup, amintire a vizitei Mons. Buendìa și a momentelor petrecute împreună. Raimondo-Mario...

Celebrări la Roma cu ocazia Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Colegiul Pontifical “Pio Romeno” a celebrat, împreună cu întreaga lume creștină, în intervalul 18-25 ianuarie 2018, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor”. Tema Octavei din acest an este: „Dreapta Ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,6). Deschiderea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a avut loc în ziua de 20 ianuarie în biserica Santa Maria in Via Lata, unde s-a celebrat o Sfântă Liturghie în rit bizantin, prezidată de pr. dr. Gabriel Buboi, Rectorul Colegiului Pontifical “Pio Romeno”. Răspunsurile au fost date de studenţii Colegiului “Pio Romeno”. În seara zilei de 21 ianuarie 2018, un grup de alumni ai Colegiului Pontifical “Pio Romeno”, împreună cu pr. rector Gabriel Buboi, au participat la un moment de rugăciune pentru unitate în biserica ortodoxă “Sfântul Pantelimon”, din Roma. Al treilea moment din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, a avut loc la 24 ianuarie în biserica San Vitale, unde a avut loc un oficiu ce a constat din: actul penitenţial, citirea şi explicarea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciuni şi cântece pentru unitatea creştinilor. Celebrarea a fost prezidată de pr. Isidor Iacovici, parohul locului. Au participat studenţi de la Colegiul Pio Romeno, preoţi greco-catolici şi romano-catolici din Roma, credincioşi români catolici de ambele rituri, credincioşi ortodocşi, ambasadorii României pe lângă Sfântul Scaun şi statul italian, dl. Liviu-Petru Zăpârţan, respectiv dl. George Bologan. Din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, a participat pr. Atanasie, vicar eparhial. Încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a avut loc în parohia „Gran Madre di Dio” a Ponte Milvio, Roma, la invitaţia mons. Luigi Storto, parohul locului, cu celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin. Răspunsurile la Sfânta...

Sfinţirea mare a apei la Colegiul Pio Romeno – Roma

În seara zilei de duminică, 14 ianuarie 2018, în capela Colegiului “Pio Romeno” a avut loc Sfinţirea Mare a apei urmată de sfinţirea săliilor, a Bibliotecii, a Bisericii, a sălii de mese şi a camerelor celor care locuiesc în acest colegiu. Întreaga comunitate de români ce locuiesc în acest colegiu, împreună cu formatorii au început astfel noul an prin rugăciune şi retrăind în mod simbolic, alături de Isus, evenimentul botezului său în Iordan. Raimondo-Mario...

Seară de rugăciune si pomenire a martirilor

Cu ocazia comemorării „Sf. Ponţian”, patronul oraşului Spoleto, la invitaţia părintelui paroh romano-catolic Ioan Cocianga, (originar din România), pr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, însoţit de trei studenţi, au participat la Seara de rugăciune în biserica din localitatea San Giacomo. În cadrul acestei celebrări, au fost evocate două mărturii despre martirii secolului XX ai Bisericii Greco-Catolice din România şi din Ucraina, prezentate de pr. Gabriel Buboi şi don Basilio Ucraino, paroh la Perugia. Mărturia despre Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost axată pe punerea în lumină a trăirii interioare, bazată pe rugăciune şi abandon. Mărturia despre Biserica Greco-Catolică din Ucraina a scos în evidenţă, dificultățile Bisericii aflate în catacombe şi ieșirea la lumină, în anul 1989. După prezentarea acestor mărturii, seminariștii români şi ucrainieni au cântat câteva colinde. Programul serii s-a încheiat cu binecuvântarea episcopului locului, mons. Renato Boccardo. Raimondo-Mario...

Conduită de viață și liturghie – conferinţă spirituală a părintelui Lucian Lechinţan

La Colegiul Pontifical Pio Romeno a avut loc, în seara zilei de 12 decembrie 2017, o conferinţă spirituală cu tema „Periferii existențiale și sociale în Meditaţiile la Dumnezeiasca Liturghie de N. V. Gogol”, ţinută de Pr. Lucian Lechințan. Pr. Lucian, a început meditaţia, cu câteva idei privind convertirea la creştinism a lui Gogol, (un scriitor rus de origine ucraineană, care a trăit între anii 1809 – 1852). „Tot ceea ce exprima cunoașterea omului și a sufletului omenesc, de la mărturisirea omului viețuind în lume până la aceea a anahoretului și a pustnicului m-a preocupat, și pe această cale, imperceptibil, aproape fără a-mi da seama, am ajuns la Hristos, înțelegând că în el era cheia sufletului omenesc și că niciunul dintre cunoscătorii de suflete nu au izbutit să ajungă vreodată la înălțimea unei astfel de cunoașteri la care El a ajuns, spune Gogol în lucrarea „Spovedania autorului”. Meditațiile lui Gogol au avut o poziție centrală nu doar în itinerariul spiritual al autorului, dar deopotrivă în acela uman și literar. Dacă în liturghia euharistică fiecare gest are un corespondent în cuvântul pronunțat, într-o perspectivă mai amplă orice cuvânt al unui adevărat creștin nu poate să nu se însoțească de coerența acțiunilor sale. Cu alte cuvinte, grija continuă a lui Gogol a fost aceea de a exprima deslușit o idee vizionară, aceea că slujba euharistică percepută în mod corespunzător poate să deschidă către o nouă lumina a sacrificiului a slujirii si a fraternității. În biserică, asistând la Dumnezeiasca Liturghie, săracul stă alături de cel bogat, cel instruit față în față cu cel ignorant, „monstrul” alături de sfânt. „Dacă veți simți că cuvântul...

Cardinalul Leonardo Sandri – aniversare 50 de ani de preoţie

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la Sfânta hirotonire întru preoție, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Leonardo Sandri a celebrat sâmbătă, 2 decembrie 2017, în Bazilica „Celor 12 Apostoli” din Roma, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Evenimentul din Bazilica romană în care se găsesc sfintele moaște ale Sfinților Apostoli Filip și Iacob, a fost încununat de prezența fiilor și fiicelor Bisericilor Catolice Orientale. Au fost prezenți Ierarhi ai diferitelor Biserici sui iuris, numeroși preoți, persoane consacrate și studenți ai diferitelor Universități Pontificale din Cetatea Eternă. De asemenea, alumnii Colegiului Pontifical „Pio Romeno” au fost prezenți la eveniment împreună cu rvs. pr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului și cu rvs.pr. vice rector, Vasile Man. * * * Cardinalul Leonardo Sandri s-a născut în data de 18 noiembrie 1943 în Buenos Aires (Argentina) într-o familie cu origini italiene, a fost hirotonit preot în 2 decembrie 1967, consacrat Arhiepiscop în 11 octombrie 1997 și creat Cardinal în 24 noiembrie 2008. După ce a fost hirotonit, în 1970 a plecat pentru studii la Roma şi, la scurt timp, a intrat în corpul diplomatic al Vaticanului. A lucrat la ambasadele Sfântului Scaun din Madagascar, Venezuela, Mexic şi Statele Unite. Cardinalul Sandri a primit Ordinul național „Steaua României în grad de Mare Ofiţer” în anul 2004, iar în anul 2012 Ordinul Național „Steaua României în grad de Mare Cruce”. Congregația pentru Bisericile Orientale (lat. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) este un Dicasteriu al Curiei Romane, fondat la 1 mai 1917 prin Motu Proprio Dei Providenti al Papei Benedict al XV-lea ca și „Congregația Sacră pentru Bisericile Orientale”. Dicasteriul este responsabil cu coordonarea Bisericilor Catolice Răsăritene...

Concertul de colinde al studenților Colegiului Pontifical Pio Romeno

Şi în acest an, Colegiul Pontifical Pio Romeno a organizat tradiţionalul concert de colinde. Evenimentul a avut loc în seara zilei de luni, 27 noiembrie 2017. La acest eveniment au participat distinși oaspeți și prieteni ai Colegiului, printre care amintim pe P.S. Dimitrios Salachas, episcop greco-catolic şi renumit profesor de Drept Canonic, d-l Petru Liviu Zăpârţan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, d-l George Gabriel Bologan, ambasadorul României în Italia, rectori, profesori şi studenţi de la diverse universităţi pontificale din Roma. Evenimentul a început la ora 19.00 in Biserica Colegiului un Te Deum, celebrat de către rvs. pr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului Pontifical “Pio Romeno”. După celebrarea Te Deum-ului, pr. Gabriel Buboi a adresat un cuvânt de bun venit invitaţilor, după care a urmat recitalul susţinut de Corul Colegiului, dirijat de studentul Vlad Pupăză. Au fost interpretate piese din repertoriul românesc: Zoriori de ziuă, Colo-n sus, Maica Sfântă, Floricica, Noi în seara de Crăciun, Naşterea Domnului (suită), Colo sus pe lângă lună, Gazde mari nu mai dormiţi, La poartă la Ţarigrad, O, ce veste minunată. Toți cei prezenți s-au îndreptat pe urmă în Sala Festivă a Colegiului, unde a fost oferită o recepție cu ocazia Zilei Naționale a României, seara continuând cu un moment de dialog și împărtășire fraternă. Raimondo-Mario...

Foto: Hirotonire de preot şi hirotesiri de lectori la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, P.S. Claudiu Pop, episcop al curiei Arhiepiscopale Majore a B.R.U a hirotonit ca preot, pe diaconul Alexandru Marius Șuteu. Evenimentul s-a desfăşurat în biserica „Bunavestire” a Colegiului Pontifical Pio Romeno, marţi, 21 noiembrie a.c., cu ocazia sărbătorii Intrării în Templu a Maicii Domnului. Tot în această zi, P.S. Claudiu a hirotesit întru treapta lectoratului pe studenţii: Roberto Luchini şi Antonio Mureşan. Foto: Raimondo-Mario Rupp Această galerie conţine o parte din albumul foto. Pentru vizualizarea tuturor fotografiilor, intraţi...

Hirotonire de preot şi hirotesiri de lectori la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, P.S. Claudiu Pop, episcop al curiei Arhiepiscopale Majore a B.R.U a hirotonit ca preot, pe diaconul Alexandru Marius Șuteu. Evenimentul  s-a desfăşurat în biserica „Bunavestire” a Colegiului Pontifical Pio Romeno, marţi, 21 noiembrie a.c., cu ocazia sărbătorii Intrării în Templu a Maicii Domnului. Tot în această zi, P.S. Claudiu a hirotesit întru treapta lectoratului pe studenţii: Roberto Luchini şi Antonio Vlad Mureşan. Diaconul Alexandru, originar din Mediaş, a absolvit seminarul teologic Arhieparhial din Blaj în anul 2000. În prezent este student al Universității Pontificale „Teresianum” din Roma, specializându-se în Teologie Spirituală. Tânărul Roberto Mircea Luchini este originar din Orăştie, iar Antoniu Vlad Mureşan, originar din Ungheni, jud. Mureş. Amândoi au urmat cursurile Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Teologie Pastorală Blaj, timp de 2 ani. Din toamna acestui an, sunt studenţi la Roma; Roberto urmează cursurile Universităţii Pontificale „Urbaniana”, iar Antoniu ale universităţii Pontificale „Angelicum”. În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Claudiu Lucian Pop a vorbit despre importanța sărbătorii „Intrarea în templu a Maicii Domnului” „Avem bucuria ca sărbătorind Intrarea Maicii Domnului în Templu, să introducem cu bucurie, doi lectori în Biserica, un diacon care devine preot; să ne gândim la vocația noastră fiindcă sărbătoarea de astăzi vorbește despre noi. Așa cum Maica Domnului intră în Templu şi acolo este introdusă în misterele tainei lui Dumnezeu, așa este şi pentru noi, suntem aici pentru a intra în misterele tainei lui Dumnezeu în acest templu. Fiecare avem viaţa noastră, calea noastră, familia noastră felul nostru de a ne simți legați...