Papa Francisc i-a întâlnit pe studenții colegiilor pontificale romane

Vineri, 16 martie, în Aula Paul VI, Papa Francisc s-a întâlnit cu seminariștii și preoții care studiază la Roma. A fost ocazia unei intalniri de dialog deschis şi sincer. Au fost prezenţi şi alumnii Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, împreună cu pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului.

În prima parte a întâlnirii, corurile anumitor colegii au animat grupul celor sositi prin cântece religioase specifice zonelor de proveniență a studenților. A urmat un moment de rugăciune – ora media – după care alte corale au continuat însuflețirea celor prezenți.

Sosirea Papei Francisc în jurul orei 12 a fost un moment de mare entuziasm. După salutul card. Beniamino Stella, prefectul Congregației pentru Cler, a început dialogul cu Sf. Parinte Papa Francisc, care a răspuns la 5 întrebări, toate axate pe formarea preoțească și formarea spirituală.

  1. “Preotul – a spus Papa – trebuie să fie un om mereu pe cale, un om care ascultă și care trebuie să caute să fie bine însoțit”.
  2. “Discernământul este esențial pentru întreaga viață a preotului. Când nu există nici un discernământ în viața preoțească – a insistat Papa – există rigiditate și cazuistică”.
  3. Papa a subliniat importanța formării umane a preotului. “Trebuie să fim oameni obișnuiți – spune el – umani, capabili de a ne bucura împreună cu alții, de a asculta în tăcere o persoană bolnavă. Trebuie să fim părinți, să fim roditori, să dăm viață altora. Preoţii să nu fie funcționari ai lui Dumnezeu”.
  4. S-a discutat despre spiritualitatea preotului diecezan. Acesta trebuie să aibă o relație ca de la fiu la tată cu propriul episcop, chiar şi în situații complicate; să aibe o relație fraternă cu colegii săi preoți și una de tată-fiu/fiică cu parohienii lui, copiii săi sufleteşti.
  5. Papa recomandă să avem grijă de propria formare: umană, pastorală, spirituală, comunitară. “Formarea continuă are efecte mai bune când porneşte de la conştientizarea propriilor slăbiciuni. Este important să vă cunoașteți limitele. Apoi, cufundat în cultura contemporană, întrebați-vă cum trăiți comunicarea virtuală, modul în care utilizați telefonul; pregătiți-vă să faceți față ispitelor de castitate – care vor veni, a spus Papa – și apoi cum să vă protejaţi împotriva mândriei, a iubirii banilor, a puterii și confortului”.

Text şi fotografii: Raimondo-Mario Rupp