Conferință spirituală

Miercuri 26 ianuarie p. Mihály Szentmártoni SJ a ținut în biserica Colegiului o meditație cu tema Rugăciunea
Reflectând asupra rugăciunii personale, prezentarea a fost structurată în trei părți:

  1. Rugăciunea lui Isus. Textul biblic de pornire a fost luat din evanghelia după Matei 11, 25-30 și a fost pus în evidență modul lui Isus de a dialoga cu Tatăl plecând de la o profundă încredere în El, gândul la cei din jur și apoi propria Sa persoană. Acest stil de rugăciune este opus logicii umane: eu, tu, El.
    Rugăciunea curată include câteva atitudini: smerenie, curaj, răbdare.
  2. Rugăciunea ca încredere în prezența lui Isus. Plecând de la episodul liniștirii mării, p. Szentmártoni a pus în evidență rolul credinței în prezența Domnului în toate situațiile vieții.
  3. Rugăciunea ca strigăt spre Dumnezeu în dificultățile existenței. Prezentarea a luat în considerare încrederea și stăruința orbului Bartimeu vindecat de Isus.