Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno: „Darurile Spiritului Sfânt”

Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno: „Darurile Spiritului Sfânt”

Seria de conferințe „Darurile Spiritului Sfânt” continuă și în anul 2017. Astăzi, 23 februarie 2017, studenții Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a Părintelui Mihály Szentmártoni S.J, profesor emerit de psihologie și spiritualitate la Institutul de Spiritualitate al Universității Pontificale Gregoriana, colaborator și prieten al Colegiului.

În prima conferință din cel de-al doilea semestru al anului universitar 2016/2017, părintele Szentmártoni a tratat subiectul spiritualității Postului Mare.

Cel mai bun mod de trăire al unei vieți spirituale este anul liturgic. Fiecare perioadă a anului liturgic are simbolistica proprie, texte specifice și celebrări care invită la aprofundarea virtuților.

Deși la prima vedere suntem tentați să considerăm perioada Postului Mare o perioadă de tristețe, această viziune superficială nu este conformă cu adevăratul sens al pregătirii pentru Sfintele Paști. Bucuria, fericirea victoriei asupra ispitei trebuie să prevaleze în timpul postului. Victoria lui Isus asupra păcatului, asupra morții și asupra răului este tema principală a Postului Mare. Mântuitorul este Noul Adam, care, spre deosebire de cel dintâi, nu cedează tentației.

Perioada în care vom intra este o invitație la victoria noastră, personală, asupra tristeții. Urmând modelul lui Isus, suntem invitați să practicăm umilința, generozitatea, intențiile și faptele bune. Nu trebuie să uităm că deși uneori ne îndepărtăm de această victorie, șa milostivirii lui Dumnezeu este mereu deschisă pentru fiecare dintre noi, iar Tatăl Ceresc ne așteaptă asemeni tatălui milostiv din parabola Fiului risipitor.

Să devenim îngeri, ca și cei trimiși de Dumnezeu în deșert în timpul ispitirii Fiului Său, îngeri pentru ceilalți, prin apostolat și prin acțiunile noastre de zi cu zi.

Ultima conferință din seria „Darurile Spiritului Sfânt” va avea loc în luna mai a anului curent.

Dorim să îi urăm pe această cale părintelui profesor Mihály Szentmártoni un călduros la mulți ani, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere.

Ioan – Ștefan Dumitraș

Foto: Antoniu Suciu