Conferință despre chemarea la preoţie la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Seria de conferințe ţinute de Părintele Mihály Szentmártoni S.J, continuă și în anul universitar 2019-2020. Tema reflexiilor spirituale, propusă de Pr. Szentmártony, pentru studenţii Colegiului Pio Romeno este: despre vocaţia la preoţie. Prima întâlnire s-a desfăşurat în Biserica Colegiului, în seara zilei de 21 octombrie 2019.

Prima conferință a pus în centru chemarea la preoţie şi misiunea preotului. S-au desprins la început patru imagini ale preotului:
1. Preotul: om liturgic;
2 Preotul: om al Cuvântului;
3. Preotul: om pentru guvernarea comunităţii;
4. Preotul: mediator.

După modelul: „Dumnezeu cheamă şi omul răspunde”, se formează fiinţa preotului care e ales de Dumnezeu, iubit şi constituit cu un caracter şi o personalitate nouă. El va trebui să-l urmeze pe Isus şi să împlinească misiunea primită.

Un exemplu biblic şi unul simbolic au ilustrat şi favorizat înţelegerea primei părţi a conferinţei.

***

Părintele Mihály Szentmártoni S.J. este profesor emerit de psihologie și spiritualitate la Institutul de Spiritualitate al Universității Pontificale Gregoriana, colaborator și prieten al Colegiului Pio Romeno.