Conciliul Vatican al II-lea – o busolă pentru ziua de mâine

Conciliul Vatican al II-lea – o busolă pentru ziua de mâine

Ciclul de conferințe dedicate Anului Credinței, organizat  sub patronajul Congregației pentru Bisericile Orientale într-o colaborare a Colegiului Pontifical Pio Romeno împreună cu Ambasada Romaniei pe lânga Sfântul Scaun, a avut onoarea de a găzdui la data de 15 mai conferința Excelenței Sale Mons. Jean-Louis Bruguès, O.P., Arhivar și Bibliotecar al Sfintei Biserici Romane. La eveniment au participat de asemenea Eminența Sa Card. Raffaele Farina, Excelența Sa Bogdan Tătaru-Cazaban, Secretarul și Subsecretarul Bibliotecii Vaticane, Ambasadorii Franței și Lituaniei pe lângă Sfântul Scaun, precum și alți diplomați, invitati și apropiați ai colegiului.

Titlul conferinței, Conciliul Vatican II – O busolă pentru mâine, sintetizează privirea deschisă către viitor prin care Excelența Sa a intenționat să interpreteze influența documentelor Conciliului asupra vieții Bisericii, lăsând intenționat la o parte cadrul istoric adesea dezbătut în diferite instanțe științifice din dorința de a impregna în actualitate spiritul care a deschis si condus Conciliul.

Conferința a fost structurată în trei părti: Ascultarea Celuilalt, Grija faţă de Celălalt, Noi însine ca şi alteritare. În acest sens Excelența sa a subliniat rolul surpinzător de actual pe care l-au dobândit în timp documente precum Nostra Aetate și Unitatis Redintegratio, cât mai ales Gaudium et Spes. Într-adevăr, o dovadă indirectă a felului în care Spiritul lucrează și continuă să ne surprindă este faptul că puțini ar fi atribuit în urmă cu cincizeci de ani acestor documente importanța pe care azi au dobândit-o. Tocmai de aceea Excelența Sa a evitat discursul predictiv, însă nu a ezitat a indica Catehismul Bisericii Catolice drept chintesență a mesajului transmis prin Conciliul Vatican II, din păcate încă insuficient absorbit de comunitatea creștină iar pe alocuri de-a dreptul ignorat.

În încheiere prelegerea s-a desfășurat în jurul imaginii Bisericii ca mamă și element viu prin care suntem făcuți părtași comuniunii Trinitare.

Următoarea conferință îl va avea ca oaspete pe Arhiepiscopul Vincenzo Paglia, Președintele Consiliului Pontifical pentru Familie.