Papa Francisc i-a întâlnit pe studenții colegiilor pontificale romane

Vineri, 16 martie, în Aula Paul VI, Papa Francisc s-a întâlnit cu seminariștii și preoții care studiază la Roma. A fost ocazia unei intalniri de dialog deschis şi sincer. Au fost prezenţi şi alumnii Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, împreună cu pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului. În prima parte a întâlnirii, corurile anumitor colegii au animat grupul celor sositi prin cântece religioase specifice zonelor de proveniență a studenților. A urmat un moment de rugăciune – ora media – după care alte corale au continuat însuflețirea celor prezenți. Sosirea Papei Francisc în jurul orei 12 a fost un moment de mare entuziasm. După salutul card. Beniamino Stella, prefectul Congregației pentru Cler, a început dialogul cu Sf. Parinte Papa Francisc, care a răspuns la 5 întrebări, toate axate pe formarea preoțească și formarea spirituală. “Preotul – a spus Papa – trebuie să fie un om mereu pe cale, un om care ascultă și care trebuie să caute să fie bine însoțit”. “Discernământul este esențial pentru întreaga viață a preotului. Când nu există nici un discernământ în viața preoțească – a insistat Papa – există rigiditate și cazuistică”. Papa a subliniat importanța formării umane a preotului. “Trebuie să fim oameni obișnuiți – spune el – umani, capabili de a ne bucura împreună cu alții, de a asculta în tăcere o persoană bolnavă. Trebuie să fim părinți, să fim roditori, să dăm viață altora. Preoţii să nu fie funcționari ai lui Dumnezeu”. S-a discutat despre spiritualitatea preotului diecezan. Acesta trebuie să aibă o relație ca de la fiu la tată cu propriul episcop, chiar şi în situații complicate; să aibe o relație fraternă...

Reculegeri spirituale pentru studenții Colegiului Pontifical Pio Romeno

În perioada 9 – 11 martie comunitatea Colegiului Pio Romeno s-a aflat la Assisi pentru reculegerea de pregătire spirituală înaintea praznicului Învierii Domnului. Meditațiile acestor Exerciții Spirituale itinerante au fost pregătite de Cuv. P. Silvestru Bejan, frate franciscan. Prima zi a fost dedicată pentru aprofundarea a patru momente: Eliberarea de greutatea preocupărilor; A călători la Assisi cu Dumnezeu şi a cerşi răspunsuri la întrebările vieții; Despietrirea egoismului inimii prin folosirea utilă a timpului în întâlniri personale bune; Eliberarea de grăsimea spirituală a egoismului, care îngreunează elanul sufletesc. A doua zi a fost dedicată unui parcurs spiritual prin descoperirea patimilor Domnului în arta Bazilicii franciscane din Assisi şi trăirea postului cu gândul la virtuțile ce au însoțit viața sf. Francisc Ultima zi a avut ca şi temă centrală trăirea pozitivă a solitudinii inerente naturii umane prin deschiderea constantă şi sinceră spre Dumnezeu. Mai multe fotografii se găsesc...

Nouā apariție editorială in colecția “Caietele Pio Romeno”

Luna februarie a anului 2018 a îmbogățit colecția Colegiului Pio Romeno prin apariția cărții Darurile Sfântului Spirit. Lucrarea publicată la editura surorilor Lauretane din Baia Mare, este opera părintelui iezuit Mihály Szentmártoni, prieten şi conferențiar al Colegiului. Volumul cuprinde 5 meditații ținute de-a lungul anului academic 2016-2017, care au ca protagonist pe Sfântul Spirit, a treia persoană a Preasfintei Treimi, şi darurile Sale: prima este dedicată celor şapte daruri ale Spiritului Sfânt, a doua ia în considerare sărbătoarea Naşterii Domnului, a treia vorbeşte de importanța Postului Mare, a patra de Maica Domnului iar ultima despre sărbătoarea Rusaliilor. Volumul este prefațat de Rev. P. Vincenzo Lai, părintele spiritual al Colegiului, şi este al 11-lea al...

Conferință despre virtuţi la Colegiul Pontifical Pio Romeno

Seria de conferințe ţinute de Părintele Mihály Szentmártoni S.J, continuă și în anul 2018. Tema reflexiilor spirituale, propusă de Pr. Szentmártony, pentru studenţii Colegiului Pio Romeno, este despre Virtuţile Cardinale şi teologale. Astfel prima întâlnire s-a desfăşurat în Capela Colegiului, în seara zilei de 19 februarie 2018. În deschidere, rvs. pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului, i-a mulţumit pr. Szentmártoni pentru disponibilitatea de a însoți parcursul spiritual al seminariştilor români. Prima conferință a pus în centru virtutea speranţei, insistându-se pe caracteristicile acestei virtuţi şi legătura sa cu perseverența. Aşa cum i-a chemat şi pe Apostoli, Isus ne cheamă şi pe noi “să venim şi vom vedea”. Virtutea speranţei răspunde aspiraţiei către fericire, care este pusă de Dumnezeu în inima oricărui om; Elanul speranţei ne fereşte de egoism şi ne călăuzeşte la fericirea iubirii. (CBC 1818) *** Părintele Mihály Szentmártoni S.J. este profesor emerit de psihologie și spiritualitate la Institutul de Spiritualitate al Universității Pontificale Gregoriana, colaborator și prieten al Colegiului Pio Romeno. Raimondo-Mario...

Nunțiul apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendìa, în vizită la Colegiul Pontifical Pio Romeno

În seara zilei de 30 ianuarie 2018 Mons. Miguel Maury Buendìa a vizitat Colegiul Pontifical “Pio Romeno”. Excelenţa sa a fost primit de rvs. pr. dr. Gabriel Buboi, rectorul colegiului, de rvs. pr. Vasile Man, vicerector şi de pr. spiritual Vincenzo Lai, împreună cu comunitatea colegiului. A urmat conferinţa Nuntiului Apostolic, ţinută studenţilor, despre experienţa Bisericilor creştine în România în lumina experienţei sale acolo. După ce a cinat împreună cu întreaga comunitate, într-o atmosferă destinsă, seara s-a încheiat cu o poză de grup, amintire a vizitei Mons. Buendìa și a momentelor petrecute împreună. Raimondo-Mario...

Celebrări la Roma cu ocazia Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Colegiul Pontifical “Pio Romeno” a celebrat, împreună cu întreaga lume creștină, în intervalul 18-25 ianuarie 2018, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor”. Tema Octavei din acest an este: „Dreapta Ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,6). Deschiderea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a avut loc în ziua de 20 ianuarie în biserica Santa Maria in Via Lata, unde s-a celebrat o Sfântă Liturghie în rit bizantin, prezidată de pr. dr. Gabriel Buboi, Rectorul Colegiului Pontifical “Pio Romeno”. Răspunsurile au fost date de studenţii Colegiului “Pio Romeno”. În seara zilei de 21 ianuarie 2018, un grup de alumni ai Colegiului Pontifical “Pio Romeno”, împreună cu pr. rector Gabriel Buboi, au participat la un moment de rugăciune pentru unitate în biserica ortodoxă “Sfântul Pantelimon”, din Roma. Al treilea moment din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, a avut loc la 24 ianuarie în biserica San Vitale, unde a avut loc un oficiu ce a constat din: actul penitenţial, citirea şi explicarea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciuni şi cântece pentru unitatea creştinilor. Celebrarea a fost prezidată de pr. Isidor Iacovici, parohul locului. Au participat studenţi de la Colegiul Pio Romeno, preoţi greco-catolici şi romano-catolici din Roma, credincioşi români catolici de ambele rituri, credincioşi ortodocşi, ambasadorii României pe lângă Sfântul Scaun şi statul italian, dl. Liviu-Petru Zăpârţan, respectiv dl. George Bologan. Din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, a participat pr. Atanasie, vicar eparhial. Încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a avut loc în parohia „Gran Madre di Dio” a Ponte Milvio, Roma, la invitaţia mons. Luigi Storto, parohul locului, cu celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin. Răspunsurile la Sfânta...