Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (19.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre. Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori) Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Psalmul 103 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!  Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servitorii Tăi ca flăcările focului; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tă se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care  le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor...

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (20.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre. Apoi alternativ: Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori) Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori) Psalmul 87. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta. Pătrundă la tine rugăciunea mea: pleacă urechea ta spre ruga mea. Că de rele s-a umplut sufletul meu, şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă: făcutu-m-am ca un om neajutorat, între morţi voi fi liber. Asemeni unor răniţi ce dorm în mormânt, de care nu ţi-ai mai adus aminte, şi care din mâna ta au fost lepădaţi. Aşezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt, întru întuneric, şi în umbra morţii. Asupra mea s-a coborât mânia ta, şi toate valurile tale le-ai revărsat peste mine. Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei: pusu-m-au lor urâciune, închis sunt, şi nu pot ieşi: ochii mei au slăbit de sărăcie. Strigat-am către tine, Doamne, ziua întreagă: întins-am către tine mâinile mele. Oare pentru cei morţi vei face minuni? sau doctorii vor scula din morţi, şi te vor mărturisi pe tine? Oare va povesti cineva în mormânt mila ta, şi adevărul tău, în locul de pierzare? Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile tale, şi dreptatea ta, în...

Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (18.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre. Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori) Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Psalmul 103 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!  Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servitorii Tăi ca flăcările focului; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care  le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor...

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (19.06.2013)

  Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre. Apoi alternativ: Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori) Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori) Psalmul 62. Dumnezeule, Dumnezeul meu, din zorii zilei spre tine alerg, Însetat-a de tine sufletul meu, precum şi trupul meu, în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă. De aceea, întru cel-sfânt m-am arătat ţie, ca să văd puterea ta şi gloria ta. Că mai bună e mila ta, decât bucuriile vieţii: buzele mele te vor lăuda. Pentru aceea, bine te voi cuvânta în viaţa mea, şi întru numele tău voi înălţa mâinile mele. Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va sufletul meu: şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Adusu-mi-am aminte de tine în aşternutul meu: în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine. Că ai fost ajutorul meu: sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucu­ra. Lipitu-s-a de tine sufletul meu, şi dreapta ta m-a sprijinit. Iar ei în zadar au căutat sufletul meu: cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pă­mântului: Da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vor fi şacalilor. Iar regele se va veseli de Dumnezeu, lăudat va fi tot cel ce se jură întru dânsul: că  s-a  astupat gura  celor  ce  grăiesc  ne­dreptăţi. Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit...

Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (17.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre. Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori) Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Psalmul 103 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!  Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servitorii Tăi ca flăcările focului; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care  le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor...

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (18.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre. Apoi alternativ: Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori) Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori) Psalmul 37. Doamne, cu mânia ta să nu mă mustri, nici cu urgia ta să mă cerţi. Că săgeţile tale m-au lovit, şi ai apăsat peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei tale: nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu: ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea. Rănile mele miros urât şi-s pline de puroi, din cauza nebuniei mele. Chinuit sunt, şi m-am gârbovit de tot; ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune, şi nu este sănătate în trupul meu. Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte: răcnit-am, de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea ta e toată dorinţa mea, şi suspinul meu dinaintea ta nu s-a ascuns. Inima  mea  s-a  tulburat, părăsitu-m-a virtutea mea:şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei de mine s-au apropiat, şi s-au oprit, şi cei mai de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele rele mie, grăiau de­şertăciuni,...