”Ca toți să fie Una!”

”Ca toți să fie Una!”

Mântuitorul înainte de jertfa de pe Golgota se roagă Tatălui ceresc ca Unitatea să prevaleze asupra Diviziunii în Biserică, prevăzând și această rană în sacrificiul oferit. În perspectiva dorinței Domnului, creștinii celebrează an de an o săptămână de rugăciune intensă pentru ca darul Unității să fie primit de Biserică. Aceasta are loc între sărbătorea sfântului Petru și convertirea sf. Pavel, 18-25 ianuarie.

La Roma, comunitatea Colegiului Pontifical Pio Romeno participă în mod constant și viu la acest eveniment și deziderat al Răscumpărătorului prin celebrări și rugăciuni oferite Tatălui ceresc, ca ziua Unității de credință să fie tot mai aproape.

În anul 2017 biserica „Sf. Maria in via Lata” a dat tonul acestora, în 18 ianuarie fiind organizată o Dumnezeiască Liturghie celebrată de P. Gabriel Buboi, împreună cu P. Vasile Man și P. Vincenzo Lai, la care Corala Colegiului a dat răspunsurile.

Celebrarea a fost organizată de minunatul prieten al Bisericii noastre P. Ermanno Toniolo, mariolog, și a fost onorată de prezența Dlui. Petru Liviu Zăpârțan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

Câteva zile mai târziu, duminică 22 ianuarie, în Parohia Maica Domnului s-a celebrat împreună cu comunitatea parohială din zona Podului Milvius o Liturghie pentru darul Unității.

În seara zilei de 24 ianuarie, zi care amintește și Unirea Principatelor, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a organizat o seară de rugăciune la care au fost prezenți reprezentați ai Colegiului, ai Bisericii Catolice de rit latin și ai autorităților românești în Italia și pe lângă Vatican.