FOTO: Concert cu ocazia centenarului Congregației pentru Bisericile Orientale și a Institutului Pontifical Oriental

FOTO: Concert cu ocazia centenarului Congregației pentru Bisericile Orientale și a Institutului Pontifical Oriental

Cu ocazia sărbătorii centenarului Congregației pentru Bisericile Orientale și a Institutului Pontifical Oriental, în data de 5 mai 2017 a avut loc un concert, moment conclusiv al zilelor de studiu de la Institutul Pontifical Oriental. Concertul care a început la ora 19:00 a reunit mai multe corale ale Bisericilor Orientale. Corala Colegiului Pontifical Pio Romeno a susținut un recital de cântări liturgice specifice perioadei pascale. Luminânda Sfintelor Paști – “Cu trupul adormind” și Condacul Sfintelor Paști – “De Te-ai și pogorât în mormânt”, armonizate de N. Moldoveanu, “Eu sunt Învierea” – cântec de I. Brătianu din perioada Penticostarului și “Cristos a Înviat” de Al. Podoleanu au răsunat în biserica “Sant’Antonio abate all’Esquilino”. Bucuria și profunzimea rugăciunii și cântului specific Bisericilor Orientale a fost resimțită de toți cei prezenți, reușind totodată să transmită importanța unității în diversitate a Bisericii Universale. Ioan – Ștefan...
Discursul Papei Francisc cu ocazia audienței Colegiului Pontifical Pio Romeno

Discursul Papei Francisc cu ocazia audienței Colegiului Pontifical Pio Romeno

«Dragi frați și surori, vă salut cu afecțiune, fericit să vă întâlnesc la cea de-a 80-a aniversare a întemeierii sediului vostru. Este o ocazie de a fi recunoscători lui Dumnezeu și tuturor celor care, în decursul anilor, s-au străduit ca Colegiul Pio Romeno să contribuie bine la formarea viitorilor Păstori. Drumul pe care îl faceți se încadrează într-o istorie care începe înaintea voastră și, în același timp, este plină de așteptări pentru viitorul Bisericii greco-catolice române. Aș vrea, de aceea, să vă urez două lucruri: să păstrați memoria și să cultivați speranța. A păstra memoria. Colegiul vostru a apărut într-o perioadă de creștere pentru Comunitățile catolice orientale. Mai târziu a resimțit evenimentele tragice legate de persecuția ateistă pentru a asista apoi la o frumoasă renaștere și la deschiderea din ultimii ani spre noile provocări. Această istorie, făcută din mari mărturisitori ai credinței și din momente de încercare, din ierni grele și primăveri înfloritoare, vă aparține. Este bine să o păstrați, nu pentru a rămâne ancorați în trecut, ci pentru a trăi evenimentele pe care fiecare epocă le prezintă cu sprijinul unei memorii evanghelice vii, care îmbrățișează o istorie mai mare decât noi și rămâne mereu deschisă la lucrarea Spiritului. A fructifica, prin rugăciune și studiu intensiv, ceea ce Domnul a împlinit în Poporul său, este o frumoasă oportunitate în anii pe care îi petreceți la Roma, unde puteți respira și universalitatea Bisericii. Întărind memoria voastră eclezială, veți fi ajutați să învingeți o ispită periculoasă care se va putea prezenta: aceea de a se acomoda în mediocritate, de a se mulțumi cu o viață normală în care totul merge înainte...
FOTO: Colegiul Pontifical Pio Romeno în audiență la Papa Francisc

FOTO: Colegiul Pontifical Pio Romeno în audiență la Papa Francisc

Într-o atmosferă emoționantă, Sfântul Părinte Papa Francisc i-a primit în audiență pe studenții Colegiului Pio Romeno. În Sala Consistoriului a Palatului Apostolic, în care continuă să vină persoane din toată lumea pentru a-l saluta sau a-i cere binecuvântarea Sfântului Părinte, s-a petrecut un eveniment remarcabil pentru Biserica Unită cu Roma și pentru celelalte Biserici orientale care sunt reprezentate în Colegiu. Este pentru prima oară după mai bine de douăzeci de ani când un Papă întâlnește într-o vizită pe studenții greco-catolici români. Audiența a avut loc cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea Colegiului Pontifical Pio Romeno. După salutul părintelui rector Gabriel Buboi, Papa Francisc a vorbit despre memorie și speranță. Recursul la memorie este o necesitate absolută pentru orice Biserică locală, iar caracterul particular al Bisericii Române Unite – mărturisitoare a unei moșteniri liturgice și spirituale într-o catolicitate pentru care a fost pregătită să moară – întărește această sarcină. Țara noastră s-a confruntat cu o „persecuție atee”, iar credința și atașamentul față de propriul patrimoniu au trecut prin încercarea focului. Memoria este baza pentru orice efort prezent. Pericolul mediocrității este însă mereu actual. Fără a avea prezent trecutul, putem cădea în „clericalism” și o artă prost înțeleasă a compromisului. Dar și o cantonare în trecut lipsită de nuanțele discernământului ne poate arunca într-o mediocritate a rigidității, a devizei „să facem lucrurile așa cum s-au făcut dintotdeauna”. De aceea, pasul următor este deschiderea către orizontul speranței. Situarea optimă în memorie este premisa pentru un angajament misionar curajos și creativ. În acest sens, Colegiul Pio Romeno trebuie să fie „sala de sport” în care studenții se antrenează pentru...
100 de ani de la înființarea Congregației pentru Bisericile Orientale și a Institutului Pontifical Oriental

100 de ani de la înființarea Congregației pentru Bisericile Orientale și a Institutului Pontifical Oriental

În anul 2017 Congregația pentru Bisericile Orientale și Institutul Pontifical Oriental sărbătoresc 100 de ani de la înființare. Cu această ocazie, în zilele de 4 și 5 mai are loc simpozionul intitulat “Identitatea unei misiuni viitoare, între trecut și prezent”. Prima zi a simpozionului a început cu cuvântul Cardinalului Leonardo Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale. La evenimentul găzduit de Institutul Pontifical Oriental participă diplomați, episcopi, profesori universitari și studenți interesați de realitățile Bisericilor Orientale. Din partea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, va participa Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore. Simpozionul se va încheia vineri, 5 mai, cu un concert care va începe la ora 19:00, susținut de diverse corale orientale din Roma, printre care se află și corala Colegiului Pontifical Pio Romeno. Colegiul Pontifical Pio Romeno...
Don Vincenzo Lai: 29 aprile 2017

Don Vincenzo Lai: 29 aprile 2017

“Gesù, tu ti fai nostro. // Ci attiri verso di te presente, // presente in forma misteriosa.Tu sei presente, come il singolare // pellegrino di Emmaus, // che raggiunge, avvicina,accompagna, ammaestra // e conforta gli sconsolati viandanti // nella sera delle perdute speranze.Tu sei presente nel silenzio // e nella passività // dei segni sacramentali,quasi che tu voglia insieme velare // e tutto svelare di te, // in modo che // solo chi crede comprenda,e solo chi ama // possa veramente ricevere” (Paolo VI, Gesù, Tu ti fai nostro, in Pensieri Eucaristici – Centro Eucaristico). “Come i due discepoli del Vangelo, // ti imploriamo, Signore Gesù; rimani con noi!Tu divino Viandante, esperto delle nostre strade // e conoscitore del nostro cuore,non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. // Sostienici nella stanchezza,perdona i nostri peccati, // orienta i nostri passi sulla via del bene.Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, // le famiglie, in particolare i malati.Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. // Benedici tutta l’umanità.Nell’Eucaristia ti sei fatto // “farmaco d’immortalità”:dacci il gusto di una vita piena, // che ci faccia camminare su questa terracome pellegrini fiduciosi e gioiosi, // guardando sempre // al traguardo della vita che non ha fine.Rimani con noi, Signore! // Rimani con noi! // Amen!” (Giovanni Paolo II, Mane nobiscum, Domine!, in Discorso in occasione dell’iniziodell’Anno dell’Eucaristia, 2004-2005).   Inno alla Trinità “O Abisso, o Trinità eterna, o Deità, o mare profondo!E che Tu potevi dare a me che Te medesimo?Tu sei un fuoco che arde sempre e non si consuma.Sei Tu che consumi col tuo calore ogni amore proprio dell’anima.Tu sei fuoco che...