Audienţa Sfântului Părinte -19 iunie 2013

În cadrul audienţei generale de astăzi, Sfântul Părinte a făcut o invitaţie tuturor creştinilor, de a se implica pentru comuniune şi unitate, cerând  Domnului harul eliberării de ispite, de diviziuni şi de lupte între noi.

În cateheza sa, Papa a pornit de la imaginea Bisericii ca şi trup, dezvoltată de Sfântul Apostol Pavel în Prima Scrisoare către Corinteni. Biserica nu este o asociaţie culturală sau politică, este un trup viu care acţionează în istorie. Trupul, ne cheamă la o realitate vie care îl are ca şi cap pe Isus, care îl călăuzeşte, îl hrăneşte şi îl susţine. Dacă se separă capul de restul trupului, persoana nu poate supravieţui. Aşa se întâmplă şi în Biserica: “Trebuie să rămânem uniţi într-un mod cât mai intens de Isus, permiţându-I să opereze în noi, Cuvântul Său să ne călăuzească, prezenţa Sa Euharistică să ne hrănească şi iubirea Sa să ne dea forţa de a ne iubi aproapele.”

A aparţine Bisericii înseamnă a fi uniţi cu Cristos, a primi de la El viaţa divină; a fi uniţi cu Papa şi cu Episcopii, care sunt instrumentele unităţii şi ale comuniunii; a depăşi diviziunile şi a-i înţelege pe alţii mai bine. Unitatea este întotdeauna superioară conflictelor.