Audienţa Generală a Sfântului Părinte -6 noiembrie 2013

Audienţa Generală a Sfântului Părinte -6 noiembrie 2013

În cadrul audienţei generale de astăzi din Piaţa Sfântul Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc, după cateheza de miercurea despre comuniunea sfinţilor, a accentuat astăzi un alt aspect al acestei realităţi: “împărtăşirea bunurilor spirituale”.

Aceste două aspecte, a spus Papa, sunt strâns unite între ele, comuniunea dintre creştini creşte prin intermediul participării la bunurile spirituale: comuniunea credinţei, comuniunea Sfintelor Taine, comuniunea carismelor şi comuniunea iubirii (Catehismul Bisericii Catolice nr. 949-953).

Sfintele Taine nu sunt aparenţe, nu sunt ritualuri; sunt forţa lui Cristos, prezent în Sfintele Taine. Când celebrăm Sfânta Liturghie, în Euharistie este prezent Isus cel viu, chiar El, viu, care ne adună, ne face să fim comunitate, ne face să-l adorăm pe Tatăl. Fiecare dintre noi, prin Botez, Mir şi Euharistie este încorporat în Cristos şi unit cu întreaga comunitate a credincioşilor.

Un alt aspect al împărtăşirii bunurilor spirituale, a afirmat Papa, este reprezentat de comuniunea carismelor. Spiritul Sfânt dăruieşte creştinilor o multitudine de haruri spirituale. Această bogăţie a darurilor Spiritului Sfânt are ca scop edificarea Bisericii. Carismele nu sunt dăruite în beneficiul celor care le primesc, ci sunt dăruite pentru unitatea poporului lui Dumnezeu.

În cele din urmă, Sfântul Părinte a vorbit despre al treilea aspect al împărtăşirii bunurilor spirituale: comuniunea iubirii. Carismele sunt importante pentru viaţa comunităţii creştine, dar reprezintă mijloacele pentru a creşte în iubire, pe care Sfântul Apostol Pavel o aşează deasupra carismelor (cf. 1 Cor 13, 1-13).

“A trăi comuniunea iubirii înseamnă a nu căuta propriile interese, ci a împărtăşi suferinţele şi bucuriile fraţilor (cf. 1 Cor 12, 26), gata de a purta poverile celor slabi şi săraci”.

 

Sursa: news.va