Audienţa Generală a Sfântului Părinte -26 martie 2014

Cateheza Sfântului Părinte Papa Francisc, din cadrul audienţei generale din această dimineaţă din Piaţa Sfântul Petru, s-a concentrat asupra Tainei Preoţiei.

Episcopatul, presbiteratul şi diaconia reprezintă treptele Preoţiei; Taina care permite exercitarea ministerului, încredinţat de către Isus Apostolilor, pentru a păstori turma Sa, cu puterea Spiritului Său şi în conformitate cu inima Sa. Episcopul, preotul şi diaconul trebuie să păstorească turma Domnului cu iubire. Dacă nu fac acest lucru cu iubire, nu ajută la nimic. În acest sens, cei care sunt aleşi şi consacraţi pentru acest serviciu, extind în timp, cu puterea Spiritului Sfânt şi cu iubire, prezenţa lui Cristos.

Un episcop sau un preot, ales ca şi cap al unei comunităţi, care nu este întotdeauna în slujba şi în serviciul comunităţii, greşeşte.

O altă caracteristică care derivă întotdeauna din această uniune tainică cu Cristos, a spus Papa, este iubirea pentru Biserică. Sfântul Apostol Pavel, în Scrisoarea către Efeseni spune ca Cristos: “A iubit Biserica şi s-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, ca să o înfăţişeze Sieşi Biserică mărită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel (5, 25-27). În virtutea preoţiei, ministrul se dedică pe sine însuşi propriei comunităţi, iubindu-o cu toată inima: este familia sa.

Atunci când nu se alimentează ministerul episcopului sau al preotului cu rugăciune, cu ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, cu o celebrare zilnică a Euharistiei şi cu o frecventă mărturisire, se pierde sensul autentic al propriului serviciu şi bucuria care derivă dintr-o profundă comuniune cu Isus.

Sursa: news.va