Audienţa Generală a Sfântului Părinte -04 decembrie 2013

Sfântul Părinte Papa Francisc, în cadrul audienţei generale din această săptămână, a continuat şirul catehezelor dedicate Crezului, de această dată reflectând asupra “învierii trupului”. De asemenea, a ţinut să menţioneze că se tratează despre un adevăr deloc simplu şi evident, despre un adevăr care nu este uşor de înţeles, deoarece trăind cufundaţi în această lume, nu putem pătrunde uşor realităţile viitoare. Dar, Evanghelia ne iluminează: învierea noastră este strâns legată de învierea lui Isus; faptul că El a înviat reprezintă dovada că există o înviere a morţilor.

În Noul Testament, Isus, leagă credinţa în învierea morţilor de persoana Sa, zicând: “Eu sunt învierea şi viaţa” (In 11, 25). De fapt, a continuat Papa, Isus îi va învia în ultima zi pe cei care au crezut în El. Isus a venit între noi, s-a făcut om asemenea nouă întru toate, în afară de păcat; în acest mod ne-a luat cu El în drumul Său de întoarcere la Tatăl. El, Cuvântul întrupat, mort pentru noi şi înviat, dăruieşte discipolilor pe Spiritul Sfânt, ca şi garanţie a unei comuniuni depline în Împărăţia Sa, pe care o aşteptăm vigilenţi. Această aşteptare reprezintă izvorul şi motivul speranţei noastre: o speranţă care, dacă este cultivată şi îngrijită, devine lumină pentru iluminarea istoriei noastre personale şi pentru cea a comunităţii.

Învierea noastră, a explicat Papa, va avea loc în ultima zi, la sfârşitul lumii, prin lucrarea atotputerniciei lui Dumnezeu, care va reda viaţă trupului nostru, unindu-l cu sufletul, în virtutea învierii lui Isus.

Sursa: news.va