ANUNŢ CONFERINŢĂ: ,,Conciliul Vatican al II-lea – o busolă pentru ziua de mâine”

ANUNŢ CONFERINŢĂ: ,,Conciliul Vatican al II-lea – o busolă pentru ziua de mâine”

În data de 15.05 va avea loc la Colegiul Pontifical Pio Romeno conferința Excelenței Sale Mons.  Jean-Louis Bruguès O.P. organizată sub patronajul Congregației pentru Bisericile Orientale de catre Colegiul Pio Romeno împreună cu Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun.

Prelegerea se încadrează în ciclul de conferințe dedicate Anul Credinței și are ca titlu ,,Il Concilio Vaticano II-una bussola per il domani” (Conciliul Vatican al II-lea – o busolă pentru ziua de mâine).

Conferențiarul, Excelența Sa Mons. Jean-Louis Bruguès O.P. este bibliotecarul și arhivarul Bisericii Romane.