Antologhion II – Apariție editorială Pio Romeno

Antologhion II – Apariție editorială Pio Romeno

Sub egida Colegiului Pontifical „Pio Romeno” și prin efortul Editurii Surorilor Lauretane a apărut un volum care este o apariție-eveniment în peisajul liturgic românesc. Este vorba despre al doilea volum din „Antologhion”, un proiect în patru volume care urmărește reunirea tuturor cărților care descriu parcursul unui an liturgic bizantin.

Cartea acoperă perioada Triodului, oferind un instrument extrem de util pentru celebrări, dar și pentru rugăciunea individuală. În ea, pe lângă textele liturgice fixe, se regăsesc părțile esențiale din Triod, Octoih și Minei.

„Antologhionul” la care se lucrează este un proiect ce are ca model edițiile greacă și italiană. Acestea din urmă au întâlnit aprecierea unanimă a numeroși clerici și laici din bisericile orientale de rit bizantin, atât din cele unite cu Roma cât și din cele ortodoxe. Peste 15 cărți liturgice sunt astfel sintetizate în patru volume, acoperind întregul an liturgic, oferind un instrument echivalent „Breviarului” latin.

Proiectul, dacă va fi promovat în mod adecvat, va face mai inteligibile și mai accesibile ritmul și logica rugăciunii comunitare bizantine, cea care este însăși viața Bisericii. Este rezultatul unei munci intense, încă în desfășurare, de aceea se cuvine să mulțumim acelor oameni generoși care și-au asumat acest drum, și cerând ajutorul lui Hristos, Preot în veac, pentru ca ei să primească în continuare înțelepciune și putere.

Alin Vara